Αίτηση στο σεμινάριο: Ενδυναμώνοντας τη δημοκρατία στις τάξεις μας ΦΕΒ-ΜΑΡ 2017

Η υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής στο Επιμορφωτικό Σεμινάριο έχει ολοκληρωθεί Δευτέρα 06/02/2017 στις 11:59.


Τρίτη 07/02/2017 και ώρα 14:15 στα γραφεία του ΠΕΚ Πάτρας θα γίνει δημόσια κλήρωση.

Τα αποτελέσματα θα σταλούν με email και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα: http://pekpatras.sch.gr/

Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας.

Σ. Παπαδάκης