แบบสำรวจความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
คำชี้แจง: ด้วยทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มีความประสงค์ที่จะพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการ จึงได้จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการขึ้น เพื่อนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของท่านไปพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้กรอกแบบสอบถาม
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
ผู้รับบริการ
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจเกี่ยวกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ดีมาก
ดี
พอใช้
น้อย
ควรปรับปรุง
เนื้อหา/ข้อมูลมีความเหมาะสมและถูกต้อง
ใช้งานง่ายและสะดวกต่อการเข้าถึงและค้นหา
การเปลี่ยนแปลง/อัพเดทข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
โครงสร้างและการจัดการระบบของข้อมูล
ความเหมาะสมของการออกแบบหน้าจอและกราฟิก
ความเหมาะสมของขนาดและสีของตัวอักษรบนหน้าจอ
ความทันสมัยของเว็บไซต์
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms