.......... ระบบลงทะเบียนออนไลน์ ........... .... สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ..... การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA Online) .................. ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ประจำปีการศึกษา 2559 ♦ ♦ ♦ ♦
ณ ศูนย์พัฒนาและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITDSC) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เลื่อนวันปิดรับลงทะเบียนเป็นวันพฤหัสบดีที่ 13 ก.ค. 60 เวลา 08.00 น. จำกัดจำนวน Admin ระดับคณะๆละ 2 ท่าน ระดับหลักสูตรๆละ 1 ท่าน เท่านั้น (ถ้ากรอกข้อมูล CHE QA Online เป็นแล้วไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมอบรมก็ได้)
คำนำหน้า/ตำแหน่งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษาสูงสุด
ชื่อ - นามสกุล
Your answer
สังกัดคณะ
สังกัดหลักสูตร/สาขาวิชา
ถ้าเลือกสังกัดหลักสูตร/สาขาวิชาเป็นอื่นๆโปรดระบุชื่อหลักสูตรและสาขาวิชา
Your answer
เข้าร่วมอบรมในถานะตำแหน่ง
E-Mail Address
Your answer
เบอร์โทรติดต่อ
Your answer
หมายเหตุ (ถ้ามี)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms