Inscripció a l'acte entrega Reconeixements CoopCat 2019
Data: Divendres 13 de desembre
Hora: 11:00 h
Lloc: Auditori del CCCB (Carrer de Montalegre, 5, 08001 Barcelona)
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Nom *
1r cognom *
2n cognom *
Nom de la cooperativa o federació de cooperatives *
DNI/NIE *
Nacionalitat *
Sexe *
Required
Data de naixement *
MM
/
DD
/
YYYY
Nivell d'estudis *
Municipi de residència *
Nom de la via *
Número *
Bloc - Escala
Planta
Porta
Si s'escau, selecciona les opcions:
Indica'ns com et desplaçaràs fins al lloc on se celebrarà l'acte *
He llegit i accepto els termes i condicions *
Required
He llegit i accepto la cessió de drets d'imatge d'explotació d'enregistrament de vídeo i fotografia *
Condicions de participació i cessió de drets d'imatge d'explotació d'enregistrament de vídeo i fotografia:
CONDICIONS GENERALS
El nombre de places disponibles per assistir a l’acte sobre Reconeixements CoopCat és limitat i és necessària la inscripció prèvia. Consulta sempre al web, o a través de la teva federació, la data, hora i adreça del lloc on tindrà lloc l’acte.

DOCUMENTACIÓ
Quan vinguis a l’acte Reconeixements CoopCat 2019 és imprescindible que portis el teu DNI o NIE original i en vigor. En el cas que portis el Certificat de Registre de Ciutadà de la Unió (NIE en paper), caldrà adjuntar també el Passaport o document en vigor del país d'origen. Si tens un NIE no comunitari caducat, hauràs d'aportar també per poder participar a l'activitat, el certificat policial de renovació.

ACREDITACIÓ D'ASSISTÈNCIA
És obligatori signar el full d'assistència present a la recepció del saló on es desenvolupa l’acte Reconeixements CoopCat abans d’accedir-hi. Per garantir-ne el rigor i la qualitat, l’acte s’iniciarà amb puntualitat. No serà possible accedir-hi 20 minuts després de l'hora d'inici.

DONAR-SE DE BAIXA DE L'ACTE
Si després d'haver realitzat la inscripció no pots assistir a l’acte Reconeixements CoopCat caldrà que et donis de baixa, per tal que algú altre pugui aprofitar la teva plaça. Ho podràs fer enviant un correu electrònic a ccc@cooperativescatalunya.coop

POLÍTICA DE PRIVACITAT
D’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, s’informa del següent:
• En el cas que faciliteu les vostres dades personals a través del portal web o formulari d’inscripció en línia, aquestes seran incorporades automàticament a un fitxer informàtic de titularitat i responsabilitat de Coopcat amb domicili social al carrer de Premià, 15, 08014 de Barcelona.
• Aquesta informació que rep CoopCat, per part de l’usuariat, és tractada amb la màxima confidencialitat.
• La recollida i tractament automatitzat de les seves dades personals té com a finalitat gestionar l’activitat Reconeixements CoopCat o per a les finalitats indicades en els avisos corresponents, podent, així mateix, enviar qualsevol tipus d’informació amb continguts relacionats amb l’acte que es considerin del vostre interès.
• Les dades personals que es facilitin només seran comunicades a terceres persones vinculades al projecte en cas necessari i únicament per realitzar accions emmarcades en aquest, sense que se’n pugui fer cap ús comercial.
• CoopCat només utilitza cookies d’analítica web sense perjudici de reservar-se el dret de modificar aquest criteri.
• En qualsevol moment, vostè tindrà la possibilitat d’exercitar els drets d’accés (petició d’informació sobre les dades personals), rectificació o cancel·lació (petició de correcció o supressió de dades personals inexactes o incorrectes) i oposició previstos a la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals.
• Si vol conèixer les dades personals que CoopCat té emmagatzemades a la base de dades o si, per contra, no vol que tingui cap dada personal seva, pot contactar de forma personal amb nosaltres de la següent manera: Enviant-nos una carta certificada per correu ordinari, acompanyant una fotocòpia del DNI, a l’adreça carrer de Premià, 15, 08014 de Barcelona.
• CoopCat guardarà les dades de caràcter personal recaptades i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats. CoopCat complirà les esmentades obligacions en compliment del que estableix la normativa aplicable.

CESSIÓ DE DRETS D'IMATGE I D'EXPLOTACIÓ D'ENREGISTRAMENT DE VÍDEO I FOTOGRAFIA
CoopCat enregistrarà en vídeo i realitzarà fotografies de l’acte. La finalitat de l’enregistrament és difondre l’acte a través de mitjans de comunicació, propis i aliens a CoopCat. Per aquest motiu, i segons la llei orgànica 1/1982, cal la cessió de drets de les persones que apareixen en una imatge o en un audiovisual per a autoritzar un ús concret de la seva imatge (reproducció, distribució, comunicació pública, transformació). No farà falta recavar l’autorització d’aquelles persones que apareixen en una imatge o en un audiovisual en un acte públic quan la seva imatge sigui accessòria.
Validar la cessió d’ús, suposa el següent:
- Que autoritzo a que la meva imatge pugui aparèixer en imatges i vídeos enregistrats per CoopCat que tingui com a objectiu la difusió i promoció de Reconeixements CoopCat i, conseqüentment, reconec que l’esmentada difusió no suposa menyspreu al meu honor, prestigi, ni constitueix cap intromissió il·legítima de la meva intimitat d’acord amb allò que estableix la llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.
- Que, en cas de tenir algun dret de propietat sobre els materials que puguin derivar-se d’aquests enregistraments, cedeixo a CoopCat, tots els drets d’explotació sobre els mateixos, amb caràcter d’exclusivitat, en totes les modalitats d’explotació, per tot el mon i per tot el temps de la seva durada.
- Que conec que l’esmentat acte de Reconeixements CoopCat és susceptible de fer-se’n comunicació pública per la qual cosa, estic conforme amb allò establert a la llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal reconeixent que he estat degudament informat per part de CoopCat que puc exercir els meus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició respecte de les meves dades enviant un escrit, acompanyant una fotocòpia del DNI, a l’adreça carrer de Premià, 15, 08014 de Barcelona.
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy