Prihláška do kurzu / workshopu / seminára
Prihláška platí pre ktorýkoľvek z kurzov / workshopov / seminárov uvedených v ďalšej časti prihlášky. Kurzový deň má 6-7 hodín po 60 minút, prestávky sa do tohto času nepočítajú.
Výnimkou je výcvik KID'S SKILLS, kde sa časy počítajú podľa zvyklostí spoločnosti Dalet, t. j. hodina = 45 minút.

Organizátor:
Co/Man, 1. systemická, spol. s r. o., Banská Bystrica
info@kouc.sk, +421 905 726 916
www.kouc.sk, www.facebook.com/Kouc.sk

Potvrdenie prihlášky je podmienené súhlasom so Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré si, prosím, prečítajte na http://kouc.sk/vseobecne-obchodne-podmienky/.

Vypĺňajte, prosím, s diakritikou - údaje budú použité na daňový doklad a osvedčenie o absolvovaní / potvrdenie o účasti.

Email address *
Prihlasujem sa do kurzu / workshopu: *
Tu vyznačte, prosím, vybratý kurz / workshop. Ak sa prihlasujete na čiastkovú vzdelávaciu aktivitu (napr. len prvé 2 stupne kurzu Natívne systemické koučovanie), vyberte možnosť INÉ a doplňte názov, rozsah a cenu vybranej časti.
Účastník
Priezvisko a meno, titul *
Your answer
Trvalé bydlisko *
PSČ a mesto, ulica a č.
Your answer
Pozícia v organizácii *
Your answer
Telefón *
Your answer
E-mail (uveďte, prosím, e-mail, ktorý bude platný aj po ukončení kurzu) *
Your answer
Ďalšie možnosti kontaktovania
(napr. Skype, Google Hangouts, ...)
Your answer
Rok narodenia *
Your answer
FAKTURAČNÉ ÚDAJE
Meno osoby / Názov organizácie *
Your answer
Fakturačná adresa *
PSČ a mesto, ulica a č.
Your answer
IČO (ak nemáte IČO, napíšte 0) *
Your answer
DIČ (ak nemáte DIČ, napíšte 0) *
Your answer
Sme plátcom DPH *
Poznámky
napr. kontakt na prihlasujúcu osobu, ak nie je totožná s osobou účastníka, požiadavky na špeciálnu stravu (druh diéty), atď.
Your answer
Mám záujem o ubytovanie s možnosťou raňajok *
Vypĺňajte len pri 2- a viacdňových podujatiach v BB/Tajove (ceny v rozpätí 30 - 45 Eur/noc).
Required
Z akých zdrojov ste sa dozvedeli o produktoch a službách spoločnosti Co/Man? *
Required
Odoslaním tejto prihlášky potvrdzujem svoje prihlásenie sa do kurzu / workshopu: *
a súhlasím so Všeobecnými obchodnými podmienkami, uvedenými v záhlaví tejto prihlášky.
Required
Doplňujúce informácie
Vašu registráciu do kurzu / workshopu / seminára budeme považovať za záväznú až po pripísaní poplatku za kurz / workshop na účet Co/Man, čo Vám potvrdíme e-mailom. V zákonnej lehote vystavíme faktúru - daňový doklad, ktorý Vám tiež pošleme e-mailom.

Platbu za kurz / workshop / seminár môžete vykonať bankovým prevodom alebo vkladom na účet Co/Man č. SK96 5600 0000 0012 1773 5002 (IBAN Prima banka), BIC: KOMASK2X1217735002/5600, vedený v Prima banke.
Ako VS uveďte, prosím, Vaše IČO alebo číslo kontaktného telefónu.
Ak potrebujete zálohovú faktúru, uveďte to v poznámke.

Štandardná cena kurzu / workshopu / seminára zahŕňa: prípravu a realizáciu, pomôcky a materiály, technické zabezpečenie, občerstvenie počas prestávok a živé koučovacie rozhovory s pozvanými hosťami (klientmi).

Pri kurze ukončenom záverečnou skúškou je v cene kurzu aj koučovanie alebo konzultácia s lektorkom v medzičasoch medzi kurzovými modulmi, praktická záverečná skúška a slávnostné ukončenie kurzu.
Pri kurze / workshope / seminári bez záverečnej skúšky vystavíme na požiadanie potvrdenie o účasti na kurze / workshope.

Garancia: V prípade, že účastník zaplatí vopred poplatok za celý kurz (pri viacmodulových kurzoch) a po 1. module sa rozhodne zvyšok kurzu neabsolvovať, garantujeme mu vrátenie zostávajúcej ceny za neabsolvované moduly. Ak dôvodom odstúpenia bude nespokojnosť s kvalitou kurzu, vrátime mu aj zaplatenú úhradu za účasť na prvom module.

Odoslaním tejto prihlášky súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa zákona NR SR č. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. *
Ako účastník/čka kurzu/workshopu/seminára uvedený/á v tejto prihláške vyhlasujem, že dobrovoľne súhlasím s poskytnutím svojich osobných údajov: meno a priezvisko, rok narodenia, trvalé bydlisko, korešpondenčná poštová adresa, e-mail, telefónne číslo. Tieto osobné údaje poskytujem dodávateľovi kurzu na účely evidencie v databáze zákazníkov a v knihe osvedčení a tiež na účely vystavenia osvedčenia o absolvovanej vzdelávacej aktivite. Súhlasím tiež s tým, aby dodávateľ kurzu spracúval poskytnuté osobné údaje a doklady kopírovaním, skenovaním alebo zaznamenávaním na nosič informácií na účely evidencie v databáze zákazníkov a používal ich v komunikácii so mnou aj po ukončení kurzu/workshopu. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Co/Man. Report Abuse - Terms of Service