Anmälan till Matteklubben Uppsala

Läs mer om Matteklubben på http://mattebloggen.com/matteklubben/. Observera att antalet platser på Matteklubben är begränsat och det kan hända att det tar en termin innan vi kan bjuda in dig.

Enligt 26 § PUL har du rätt att på skriftlig begäran få information om de uppgifter som handlar om dig (registerutdrag). Enligt samma lag har du också rätt att få rättelser av felaktiga uppgifter om dig eller ditt barn.

Uppgifterna lagras fram tills eleven slutar på matteklubben permanent (t.ex. när eleven är klar med gymnasieutbildning).

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question