ฟอร์มรับสมัครนักเรียน ม.4
ให้กรอกข้อมูลให้ถูกต้องที่สุด
Email address *
อีเมล *
ตัวอย่าง anusornbbr@gmail.com (ถ้าไม่มีอีเมล ให้ใช้ของผู้ปกครองก็ได้)
Your answer
คำนำหน้า *
ชื่อ *
Your answer
นามสกุล *
Your answer
เลขประจำตัวประชาชน *
Your answer
อายุ *
Your answer
วันเดือนปีเกิด *
MM
/
DD
/
YYYY
จังหวัด *
Your answer
ปัจจุบันอยู่บ้นเลขที่ *
Your answer
หมู่ที่
Your answer
ถนน
Your answer
บ้าน *
Your answer
ตำบล *
Your answer
อำเภอ *
Your answer
จังหวัด *
Your answer
รหัสไปรษณีย์ *
Your answer
โทรศัพท์มือถือ
Your answer
บิดาชื่อ *
Your answer
อายุ *
Your answer
อาชีพ *
Your answer
มารดาชื่อ *
Your answer
อายุ *
Your answer
อาชีพ *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ของบิดาหรือมารดา หรือผู้ที่ใกล้ชิดที่ติดต่อได้ *
Your answer
จบชั้น ม.3 จากโรงเรียน *
Your answer
ตำบล *
Your answer
อำเภอ *
Your answer
จังหวัด *
Your answer
ผลการเรียนเฉลี่ย *
Your answer
ความสามารถพิเศษ
Your answer
โรคประจำตัว (ถ้ามี)
Your answer
การเลือกแผนการเรียน (ไม่บังคับ)
หลักฐานที่จะนำมาแสดงในวันรายงานตัว
กรณีที่นักเรียนไม่ได้อาศัยอยู่กับ บิดา,มารดา ให้ยื่นเอกสารผู้ปกครองที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย
เป็นนักเรียน *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy