DOTAZNÍK K PROGRAMU ROZVOJE OBCE
Milí spoluobčané,
naše obec začala v současné době zpracovávat svůj program rozvoje, ve kterém chceme vyjasnit priority rozvoje obce a rozvrhnout jednotlivé rozvojové činnosti na nejbližší roky. Program rozvoje nám umožní lépe využít našich finančních prostředků, je i důležitým podkladem při získávání různých dotací na uskutečnění vybraných rozvojových záměrů. Považujeme za velmi důležité zjistit Vaše názory na to, jaká by měla naše obec být a co pro to všichni můžeme udělat.
Obracím se na Vás proto s žádostí o vyjádření názoru na otázky uvedené v tomto dotazníku. Výsledky průzkumu poslouží výlučně jako podklad pro zpracování programu rozvoje obce a poskytnuté údaje budou pečlivě vyhodnoceny. O výsledcích budete průběžně informováni – na internetu, na vývěsce i na veřejných projednáních.
Děkuji Vám za spolupráci a projevený zájem.

Marcela Čechová
1. Jste: *
2. Váš věk: *
3. V obci žiji: *
4. Ze které části Tuhaně jste: *
5. Jak se Vám v Tuhani žije? *
6. Co se Vám na Tuhani nejvíce líbí? (zatrhněte maximálně 3 možnosti) *
Required
7. Co se Vám na Tuhani nelíbí? (zatrhněte maximálně 3 možnosti) *
Required
8. Jaká charakteristika budoucnosti Tuhaně odpovídá nejvíc Vašemu přání a představám (zatrhněte maximálně 2 možnosti) *
Required
9. Jaký způsob informování o dění a aktualitách v obci upřednostňujete: *
Required
10. Představte si, že můžete rozhodnout o využití obecních finančních prostředků. Na jaké oblasti byste je přednostně využil/a? (zatrhněte maximálně 2 možnosti) *
Required
11. Označte 3 co nejkonkrétnější a podle Vás nejdůležitější projekty/změny v obci, které by se měly realizovat co nejdříve: *
Možnost uvedená s* - tyto akce jsou připravené k realizaci (zpracovaná projektová dokumentace, vydané stavební povolení) a čekáme na přiznání dotace
Required
12. Měla by obec finančně podporovat činnost spolků? V obci působí tyto spolky: SDH Tuhaň, TJ Sokol Tuhaň, Myslivecké sdružení Kly-Tuhaň *
13. Měly by spolky nabídnout volnočasové aktivity pro děti, dospělé, seniory? *
14. Měli byste zájem o konkrétní „kroužek“ pořádaný některým z našich spolků? Pokud ano, jaký? *
15. Vyhovuje Vám současné nakládání s odpady v naší obci? *
16. Pokud byste mohli zvolit nějakou změnu v rámci nakládání s odpady, bylo by to:
17. Jakých obecních aktivit se účastníte?
18. Chybí Vám v naší obci nějaká konkrétní kulturní či sportovní akce? Pokud ano, jaká:
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy