แบบประเมินความพึงพอใจ
งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยปทุมธานี “ราตรีบัวชมพู ครั้งที่ 6” วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมงานสถาปนามหาวิทยาลัยปทุมธานี
1.สถานภาพส่วนบุคคล
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่องานสถาปนามหาวิทยาลัยปทุมธานี
5
4
3
2
1
1. การให้ข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ทั่วถึง
2. ความพร้อมในการจัดการลงทะเบียนและการต้อนรับ
3. ความพร้อมของการดำเนินงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยปทุมธานี
4. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดงาน
5. ความเหมาะสมของสถานที่จัดงาน
6. ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกิจกรรมในช่วงเช้า
7. ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกิจกรรมบนเวทีในช่วงเย็น
8. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของงานสถาปนาฯ
9. การทำกิจกรรมร่วมกันของศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบัน
10.ความพึงพอใจในภาพรวมของงานสถาปนามหาวิทยาลัยปทุมธานี
ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยปทุมธานี.