Ankieta dotycząca projektu "Standardów diagnozy psychologicznej w edukacji dla psychologów pracujących w poradniach psychologiczno-pedagogicznych"
Poniższy projekt standardów jest adresowany do psychologów wykonujących usługi diagnostyczne w obszarze edukacji, czyli pracujących przede wszystkim w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz innych poradniach specjalistycznych. Mimo, że zazwyczaj diagnoza na potrzeby edukacji jest interdyscyplinarna poniższe standardy adresujemy do psychologów.
Projekt standardów, który przekazujemy Państwu do konsultacji, jest wynikiem prac zespołu roboczego w składzie: dr Agata Potapska (Poradnia Psychologiczna w Puławach), prof dr hab. Grażyna Krasowicz-Kupis (Instytut Psychologii UMCS w Lublinie, Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie), dr Katarzyna Gruszczyńska (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krasnymstawie), dr Katarzyna Wiejak (Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie), który działa z ramienia Ogólnopolskiej Sekcji Diagnozy Psychologicznej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Wstępna wersja projektu standardów była konsultowana podczas seminarium roboczego w lutym 2017 roku, w którym uczestniczyli zarówno przedstawiciele psychologów praktyków, środowiska akademickiego, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, jak i wydawców testów. Uwzględniając komentarze prezentowane podczas seminarium, a także poseminaryjne uwagi pisemne, przekazane na ręce zespołu redagującego standardy, opracowana została poniższa forma dokumentu.

Zapraszamy Państwa do uważnej lektury tego dokumentu i wyrażenia swojej opinii na jego temat. Jesteśmy przekonani, że każda uwaga jaką Państwo sformułujecie może pomóc nam w stworzeniu i promowaniu takiej wersji standardów, która w najwyższym stopniu będzie odpowiadać na zawodowe zapotrzebowanie psychologów podejmujących na co dzień zadania diagnostyczne w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service