คำชี้แจง
1. กิจกรรมนี้ดำเนินการเพื่อคัดกรองภาวะซึมเศร้าเบื้องต้นของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
2. ขอให้นักศึกษากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง โดยเฉพาะ E-mail ที่ติดต่อกลับได้
เพื่อประโยชน์ของนักศึกษาเอง
3. นักศึกษาสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เพียงคนละ 1 ครั้ง ในการกรอกแบบคัดกรอง
และจะได้รับชั่วโมงกิจกรรม 2 ชั่วโมง
4. ทางกองพัฒนานักศึกษา จะเป็นผู้ดำเนินการกรอกชั่วโมงกิจกรรมให้กับนักศึกษา ภายใน 2 สัปดาห์
หลังจากหมดเขตการกรอกแบบคัดกรอง (วันที่ 7ก.พ.64 เป็นต้นไป)
5. ผลการประเมินครั้งนี้จะถูกเก็บเป็นความลับ
6.กิจกรรมนี้มีระยะเวลาสิ้นสุด 5 ก.พ. 2564
รหัสนักศึกษา *
เพศ *
ชื่อ-นามสกุล *
คณะ *
ชั้นปี *
เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา *
E-mail ที่ติดต่อกลับได้ (เพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับและแจ้งผลการประเมิน) *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy