Ankieta dotycząca agresji i przemocy w szkole

  AGRESJA FIZYCZNA:
  Ze strony innego ucznia / innej uczennicy
  Ze strony nauczyciela / nauczycielki
  Ze strony innej osoby dorosłej w szkole
  ZMUSZANIE DO WYKONYWANIA PONIŻAJĄCYCH LUB ODRAŻAJĄCYCH CZYNNOŚCI
  Przez innego ucznia / inną uczennicę
  Przez nauczyciela / nauczycielkę
  Przez inną osobę dorosłą w szkole
  DOKUCZANIE, ZACZEPKI 
  Ze strony innego ucznia / innej uczennicy
  Ze strony nauczyciela / nauczycielki
  Ze strony innej osoby dorosłej w szkole
  ZABIERANIE LUB CHOWANIE RZECZY
  Przez innego ucznia / inną uczennicę
  Przez nauczyciela / nauczycielkę
  Przez inną osobę dorosłą w szkole
  OKRADANIE 
  Przez innego ucznia / inną uczennicę
  Przez nauczyciela / nauczycielkę
  Przez inną osobę dorosłą w szkole
  WYMUSZANIE PIENIĘDZY
  Przez innego ucznia / inną uczennicę
  Przez nauczyciela / nauczycielkę
  Przez inną osobę dorosłą w szkole
  IZOLOWANIE W KLASIE 
  Przez innego ucznia / inną uczennicę
  Przez nauczyciela / nauczycielkę
  ZAMYKANIE W POMIESZCZENIU 
  Przez innego ucznia / inną uczennicę
  Przez nauczyciela / nauczycielkę
  Przez inną osobę dorosłą w szkole
  KRYTYKOWANIE 
  Przez innego ucznia / inną uczennicę
  Przez nauczyciela / nauczycielkę
  Przez inną osobę dorosłą w szkole
  PRZEZYWANIE 
  Przez innego ucznia / inną uczennicę
  Przez nauczyciela / nauczycielkę
  Przez inną osobę dorosłą w szkole
  WYŚMIEWANIE 
  Przez innego ucznia / inną uczennicę
  Przez nauczyciela / nauczycielkę
  Przez inną osobę dorosłą w szkole
  NĘKANIE W INTERNECIE 
  Przez innego ucznia / inną uczennicę
  Przez nauczyciela / nauczycielkę
  Przez inną osobę dorosłą w szkole
  ZASTRASZANIE 
  Przez innego ucznia / inną uczennicę
  Przez nauczyciela / nauczycielkę
  Przez inną osobę dorosłą w szkole
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question