Søknadsskjema - Impact StartUp
Informasjon til søker:

Søknadsfrist: 16. november
Tilbakemelding innen: 15. desember

Hold av dato for BootCamp og utvelgelse:
24-27. januar (hele dager med digitale aktiviteter)

Hold også av tid for Camper vår 2022:
17. februar - Kick off
3-4. mars - Camp 1
30-31. mars og 1. april - Camp 2
5-6. mai - Camp 3
2-3. juni - Avslutning og evaluering

Alle søknader må sendes via dette søknadsskjema.

I og med at du svarer i dette skjema så godkjenner du at informasjonen i dette skjema kan lagres av Impact StartUp i inntil 5 år. Vi lagrer søknader for å sammenligne med eventuelle søkere som søker igjen, samt å bruke dataen som kartlegging av feltet i Norge til internt bruk. Kartlegging innebærer modenhet på selskapene (omsetning, kundeforhold og investeringer), type bransjer og karakteristika ved team som kjønnsfordeling og geografisk tilhørighet. Etter fem år slettes alle data utenom navn og e-poster. Opplysningene i skjema blir behandlet konfidensielt av Impact StartUp og samarbeidspartnere som oppgitt på hjemmeside under samarbeidspartnere.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Vi godkjenner at Impact StartUp *
Required
Før du starter å fylle ut skjema, sjekk at du oppfyller kriteriene under. *
Required
Navn på virksomhet *
Organisasjonsform *
AS, Ideelt AS, Forening, Stiftelse etc.
Eierforhold *
Hvem eier virksomheten, hvor mange prosent hver? [F eks: Navn1, %andel, Navn2, %andel]
Webside *
Eventuelt facebookside e.l. [www.NavnPaNettside.no/com]
Selskapets oppstartsdato *
[dd.mm.åååå]
Kontaktperson 1 *
E-post til kontaktperson 1 *
Telefonnummer til kontaktperson 1 *
Kontaktperson 2 *
E-post til kontaktperson 2 *
Telefonnummer til kontaktperson 2 *
Organisasjonsnummer *
Adresse *
Postnummer *
Poststed *
Hvordan fikk dere høre om Impact StartUp? *
Hva gjorde at dere bestemte dere for å søke? *
I ditt arbeid hva er dine viktigste kilder for nyttig informasjon? F.eks faginstanser, sosiale medier, spesielle personer eller virksomheter, grupper. *
Har dere søkt på Impact StartUp tidligere? *
Hvor mange ansatte med lønn har virksomheten? *
Power Pitch *
Beskriv visjonen deres og verdien dere skaper med en setning
Problem/utfordring *
Beskriv samfunnsutfordringen dere løser
Løsning *
Hva er tjenesten eller produktet dere leverer?
Lansering *
Når ble produktet/tjenesten lansert i markedet? [år, sted]
Verdiforslag *
Hva er verdien dere skaper for kunder og brukere?
Målgruppe *
Ikke nødvendigvis samme som kunde. Beskriv målgruppen for løsningen deres.
Kunde *
Beskriv den betalende kunden/ønsket kunde (hvis dere jobber mot offentlig sektor, vennligst spesifiser hvem den betalende kunden er.)
Samarbeid/partnerskap *
Hvem er deres viktigste samarbeidspartnere, og hva samarbeider dere om?
Konkurrenter 1.0 *
Hvem er deres viktigste konkurrenter?
Konkurrenter 2.0 *
Hvordan skiller deres løsning seg fra konkurrentenes?
Inntekter *
Hvor kommer deres inntekter fra?
Kostnader *
Hva er de største kostnadene for deres virksomhet?
Driftsresultat 2021 (Anslag) *
[Eks: -250000] [Eks: 500000]
Salgsinntekter 2021 (Anslag) *
(uten gaver, tilskudd og investeringer) [Eks: 0] [Eks: 500000]
Annen finansiering 2021 (Anslag) *
(gaver, tilskudd og investeringer) [Eks: 0] [Eks: 500000]
Lønn til ansatte 2021 (Anslag) *
[Eks: 0] [Eks: 500000]
Driftsresultat 2020 *
[Eks: -250000] [Eks: 500000]
Salgsinntekter 2020 *
(uten gaver, tilskudd og investeringer) [Eks: 500000]
Annen finansiering 2020 *
(gaver, tilskudd og investeringer) [Eks: 500000 Innovasjon Norge]
Lønn til ansatte 2020 *
[Eks: 0] [Eks: 500000]
Hvilke av disse påstandene knyttet til skalering stemmer for dere den nærmeste fremtiden? *
Kryss av på alle alternativene som passer for deg.
Required
Impact StartUp er for selskaper som ønsker å vokse på to eller tre bunnlinjer.
Begrepet referer til om selskapet har flere positive enn negative sosiale og miljømessig resultater, såvel som økonomiske resultater. Les mer: https://www.investopedia.com/terms/t/triple-bottom-line.asp.
Samfunnseffekt *
Hvilken sosial- eller miljømessig effekt har virksomheten skapt så langt? Vis gjerne til konkrete eksempler.
Måler dere samfunnseffekt per i dag? *
Hvis ja: Hvordan måler dere virksomhetens samfunnseffekt?
Visjon *
Hvordan har dere endret verden dersom dere lykkes?
Team *
Hvem består teamet deres av? Hvilke kvalifikasjoner har dere for å lykkes med dette selskapet? [Eks: Navn, jobber% i bedriften, kompetanse, erfaring, utdanning, hvordan komplimenterer denne personen teamet?]
Utfordringer *
Hva er selskapets største utfordringer akkurat nå?
Ambisjon *
Hvorfor vil dere være med på Impact StartUp, og hva ønsker dere å oppnå gjennom programmet?
Impact StartUp *
Hva tror/ønsker dere at Impact StartUp kan hjelpe dere med?
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of socialstartup.no. Report Abuse