XỬ LÝ CHÊNH LỆCH GIỮA THUẾ VÀ KẾ TOÁN THEO TT 200/2014/TT-BTC

Bạn thân mến,

Thông tư 200/2014/TT-BTC về chế độ kế toán là một trong những bước cải tiến lớn, những thay đổi trong quy định của thông tư 200 sát sao với các quy định trên thế giới hiện nay. Tuy nhiên, hành lang pháp lý về pháp luật thuế vẫn chưa có sự thay đổi đồng bộ dẫn đến những khoản chênh lệch giữa thuế và kế toán

Hành nghề kế toán, chế độ kế toán là kim chỉ nam trong việc ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Tuy nhiên, cũng cần có sự vận dụng một cách khéo léo để vừa tuân thủ quy định về thuế vừa tuân thủ quy định kế toán và lại vừa tối ưu chi phí thuế cho doanh nghiệp

Nếu bạn đã sẵn sàng cho khóa đào tạo, vui lòng điền vào thông tin dưới đây. Xin cảm ơn.

Thân mến,

Hồ Xuân Thiên Hà (Ms.)
General Manager
Hotline: 0903.110.120

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question