ใบสมัครกิจกรรม
ชื่อ นามสกุล ( ภาษาไทย) *
(ไม่ต้องมีคำนำหน้า ) กรุณากรอกให้ถูกต้อง เพื่อใช้ทำใบประกาศ หากกรอกผิดและต้องการขอใหม่จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
Your answer
คำนำหน้าชื่อ
เบอร์โทร *
ตัวอย่างการใส่เบอร์โทร 087-XXX-XXXX
Your answer
อีเมล์ *
( สำคัญ ทางทีมงานจะ ตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมทางอีเมล์นี้ )
Your answer
เพศ *
อายุ *
ศาสนา *
เพื่อปฎิบัติได้ตรงกับหลักศาสนา
ท่านเคยเข้าร่วมกิจกรรม อาสา หรือไม่ *
รายละเอีดรถที่เดินทางเอง(เข้าร่วมกิจกรรม)
ขอ ยี่ห้อ รุ่น สี รถ ด้วยครับ
Your answer
การเข้าร่วม ( เดี่ยวหรือเป็นกลุ่ม) *
หากมากับเพื่อนโปรดระบุชื่อเพื่อน 1 คนเพื่อจัดให้อยู่กลุ่มเดียวกัน
ชื่อเพื่อนตัวหลัก 1 คน (กรณีเข้าร่วมเป็นกลุ่ม)
เพื่อจัด ให้อยู่กลุ่มเดี่ยวกัน (นั่งรถคันเดียวกัน)
Your answer
บุคคลที่สามารถติดต่อได้ กรณีฉุกเฉิน *
Your answer
เบอร์โทรบุคคลที่สามารถติดต่อได้ กรณีฉุกเฉิน *
ตัวอย่างการใส่เบอร์โทร 087-XXX-XXXX
Your answer
ความสัมพันธ์ บุคคลที่สามารถติดต่อได้ฉุกเฉิน *
ความคาดหวัง (ท่านอยากได้อะไรจากกิจกรรมครั้งนี้)
Your answer
ความช่วยเหลือ (ท่านคิดว่าอยากช่วยทำอะไรในอนาคต) *
Required
ท่านยินดียอมรับเงือนไข การสมัคร *
( กิจกรรมอาสาทุกกิจกรรม ต้อง ปลอดจากอบายมุข)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service