"Жаштар Парламенти 2019" долбоорунун катышуучусунун билдирме формасы/ Форма заявки участника проекта "Молодежный Парламент 2019"
"Жаштар Парламенти 2019" долбоорунун негизги максаттары: Кыргызстандагы жаштар саясатын түзүү жана ишке ашыруу боюнча Жогорку Кенеш мамлекеттик уюмдар жана жаштардын өкүлдөрү арасында бирге аракеттенуу учун байланыш түзүү, жаштарды мамлекеттин иштерине активдүү катышууга тартуу жана жаштардын жигердүү жарандык позициясынын калыптандыруу болуп саналат. /Проект "молодежный Парламент 2019" инициирован с целью установления взаимодействия между представителями молодежи и Жогорку Кенешем, а также с другими государственными органами по вопросам формирования и реализации молодежной политики в Кыргызстане, привлечения молодежи к активному участию в жизнедеятельности государства и формирования активной гражданской позиции у молодых людей.
Email address *
Аты - жөнүңүз/ ФИО: *
Your answer
Туулган күнүңүз жана туулган жылыныз/ Дата и год рождения: *
Your answer
Жыныс / Пол: *
Телефон *
Your answer
Электрондук дарек/Адрес электронной почты: *
Your answer
Облусту тандаңыз, сиз туулган / Выберите область, которую вы представляете: *
Жашаган жериңиздин дареги/ Адрес постоянного места проживания: *
Your answer
ЖОЖ-адистик /даража/ ВУЗ-специальность / степень : *
Your answer
Сыйлыктарыңыз жана жетишкендиктериңиз/ Ваши награды и достижения: *
Your answer
Билген тилдер/ Знание языков: *
Кыргызча/ Кыргызский
Орусча/ Русский: *
Башка/Другой: *
Your answer
Саясий көз карашыңыз/ идеологияңыз: / Ваш политический взгляд/ идеология: *
Бул долбоордун негизинде, кандай ойуңузду жана демилгелериңизди ишке ашыргыңыз келет? ( Демилгеңиздин актуалдуулугу боюнча түшүндүрмө жазыңыз)/ Какие идеи и инициативы Вы планируете реализовать в рамках проекта? (дать полное обоснование актуальности вашей инициативы): *
Your answer
Кайсы комитетте иштегиңиз келет? Эмне үчүн? ( Сиздин тандооңуз боюнча түшүндүрмө бериңиз) В каком комитете хотели бы работать? Почему? (дать обоснование вашего выбора): *
Эмне үчүн? ( Сиздин тандооңуз боюнча түшүндүрмө бериңиз). Почему? (дать обоснование вашего выбора): *
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service