Pořadatel: Podkrušnohorský zoopark Chomutov p. o.
Místo konání: Ekocentrum (Šichtův důl 5074, Chomutov 43001)
Podkrušnohorský zoopark Chomutov (Přemyslova 259, Chomutov 43001)
Jméno a příjmení rodiče *
Your answer
Telefon *
Your answer
E-mail *
Your answer
Jméno a příjmení dítěte *
Your answer
Rodné číslo dítěte *
RČ dítěte pište s lomítkem
Your answer
Zdravotní pojišťovna *
zadejte číslo
Your answer
Adresa *
Your answer
Zdravotní problémy, na které chci upozornit vedení tábora
Your answer
Kontakt na rodiče / zodpovědné osoby v době konání tábora (min. 2 osoby) *
Your answer
Cena: 800 Kč
Termín *
Tábor probíhá formou denní docházky dětí do Podkrušnohorského zooparku
Sraz: 7:30 parkoviště u dopravního podniku (viz mapka)
Odchod: 16:30 parkoviště u dopravního podniku (viz mapka)
PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ DÍTĚTE
Souhlasím, aby osobní údaje mého dítěte, vč. rodného čísla, zpracovával provozovatel tábora v souladu se zák. č. 101/2000Sb., pro účely zajištění dětské rekreace a zavazuji se neprodleně nahlásit případnou změnu uvedených údajů. Souhlasím, aby provozovatel tábora pořizoval standardní fotodokumentaci související s aktivitami tábora. Souhlasím s tím, že tato fotodokumentace bude využita na internetových stránkách Podkrušnohorského zooparku.
Souhlasím s tím, že můj syn / má dcera se může samostatně či v menších skupinách (na základě rozhodnutí vedoucí tábora) pohybovat při „rozchodu dětí“ v areálu zooparku, pokud tak bude organizováno v rámci programu tábora.
Prohlašuji, že výše uvedené údaje jsou pravdivé.
ZPŮSOB ÚHRADY TÁBORA
Pouze „Převodem“ na běžný účet č. 18439441/0100 s variabilním symbolem uvedeným za termínem ekotábora.
Částku je nutné uhradit do 14 dnů od odeslání přihlášky. Pokud nebude platba přijata do 14 dnů od odeslání přihlášky, přihláška bude vyřazena z evidence.
Při platbě uveďte do poznámky příjmení dítěte.
STORNO PODMÍNKY
Při odhlášení dítěte do 30 dnů před zahájením tábora bude vráceno 30% z uhrazené částky.
Přihlášku rodiče podepíší v den nástupu dítěte.
Kopie přihlášky se odešle na Váš email.
*
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms