2020_Kimya Bölümü Öğrencileri için Program Çıktıları Anket Formu
Değerli Kimya Bölümü öğrencileri, Kimya Bölümü’nün Akreditasyonu kapsamında Kimya Bölümü Program Çıktıları’nı içeren bir anket yapılması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Lütfen bu anketi doldurunuz.
Bu Eğitim-Öğretim yılında ağırlıklı olarak devam ettiğiniz sınıf:
Clear selection
PÇ1- Fen bilimleri kapsamında gerekli kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere ve bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahip oldum.
Clear selection
PÇ2- Bilimsel yaklaşımı kullanarak alanımdaki kuramsal ve uygulamaya yönelik güncel bilgilere, bilgi teknolojilerini, yazılı ve internet tabanlı kaynakları kullanarak ulaşabilme yetisine sahip oldum.
Clear selection
PÇ3- Alanımla ilgili ihtiyaç duyduğum bilgilere sahip kişileri belirler ve bilgi düzeylerine uygun olarak bu kişilere ulaşabilirim.
Clear selection
PÇ4- Alanımla ilgili araştırmaları ve problemleri çözülebilmek amacıyla deney tasarlama, uygulamaya koyma, modern teknik cihazları kullanma, veri toplama ve sonuçları analiz etme becerisi kazandım.
Clear selection
PÇ5- Alanımla ilgili bir araştırma çalışmasını bireysel olarak yürütebilir ve gerekirse çalışma arkadaşlarının özelliklerini ve yeterliliklerini değerlendirerek ekip kurar ve ekip çalışması yürütebilirim.
Clear selection
PÇ6- Alanımla ilgili çalışmaları belirli bir zaman aralığında gerçekleştirebilmek amacıyla iş paketlerini belirler ve iş/zaman çizelgesi oluşturabilirim.
Clear selection
PÇ7- Alanımla ilgili temel bilgilerimi ve analitik düşünme yeteneğimi kullanarak disiplinlerarası çalışmalara katılabilirim.
Clear selection
PÇ8- Alanımda sahip olduğum kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgileri, içinde bulunduğum koşullara uyarlayarak ortaya çıkan problemlere karşı bilimsel açıdan gerçekçi çözüm önerileri ve stratejiler geliştirebilme becerisi kazandım.
Clear selection
PÇ9- Alanımda bilimsel gelişmeleri takip edecek ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda gerekli bilince sahip oldum.
Clear selection
PÇ10- Alanımla ilgili kuramsal ve uygulamaya dayalı eksikliklerimi belirleyerek gelecek öğrenme süreçlerine yön verebilme bilinci kazandım.
Clear selection
PÇ11- Alanımla ilgili yabancı kaynaklardan ihtiyaç duyduğum bilimsel bilgilere ulaşabilecek, bilgilerimi güncelleyebilecek ve meslektaşlarımla dünya çapında iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip oldum.
Clear selection
PÇ12- Alanımla ilgili sahip olduğum insan sağlığı ve çevre bilinci konularındaki bilgi birikimini toplum yararına kullanma bilincine sahip oldum.
Clear selection
PÇ13- Alanımla ilgili çalışmaları yürütürken sorumlu olduğum kişi ve kurumları periyodik olarak bilgilendirme, elde ettiğim bulguları ve ortaya çıkan sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı, sözlü ve gerektiğinde görsel sunum şeklinde rahatlıkla ifade etme becerisi kazandım.
Clear selection
PÇ14- Alanımla ilgili çalışmaları yürütürken uyulması gereken teknik kuralların yanı sıra ekip çalışmasının etkin ve güvenli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla, bilimsel ve toplumsal kurallar ile kültürel ve etik değerlerin bilincini kazandım.
Clear selection
PÇ15- Evrensel sosyal haklar ve adalet kavramları doğrultusunda, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli kalite yönetimi yeterliliğine sahip oldum.
Clear selection
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy