ฉก.ย.ล.12 แบบทดสอบความเครียด ST5 2Q

1.การทดสอบนี้ เพื่อประโยชน์กับท่าน ขอได้โปรดให้ความตั้งใจ และ โปรดทราบว่า ผู้ทีจะได้เห็นข้อมูลของท่านคือแพทย์ ศพบ.จชต.และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น และข้อมูลของท่านจะได้รับการรักษาความลับ
2.ข้อมูลการทดสอบนี้ จะไม่มีผลต่อการพิจารณาความดี ความชอบ และ การพิจารณาตำแหน่งทางราชการใดๆ
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question