FORMULAR ÎNREGISTRARE A GRUPULUI ŢINTĂ
Proiect: „Solutii inovative de optimizare a performantei in invatamantul universitar in domeniile business, administratie publica si marketing” (SoBizz)
Schema de granturi SGNU – ROSE
Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Administratie si Afaceri

Proiectul SoBizz propune intervenţii integrate de educatie universitara timpurie, in scopul diminuarii fenomenului de abandon şcolar si stimulariii cresterii incluziunii sociale.
Proiectul se adreseaza studentilor inmatriculati in anul I (licenta) la specializarile: Administrarea Afacerilor, Marketing, Administratie Publica, si vine in intampinarea nevoilor lor de imbunatatire a performantelor scolare.
Activitati ce se vor derula in proiect:
- Activități de îndrumare și sprijin (tutorat) realizate de cadre didactice din FAA;
- Activitati de consiliere profesională și orientare în carieră realizate de cadre didactice din FAA și de profesioniști din cadrul Departamentului pentru Consiliere si Orientare in Cariera din UB;
- Programe integrate de coaching si dezvoltare a competențelor socio-emoționale.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Nume *
Prenume *
CNP *
Adresa de domiciliu completa (str, nr, bloc, apt) *
Localitate domiciliu *
Judet domiciliu *
Telefon *
Email *
Gen *
Nationalitate *
Loc de resedinta *
Va rugam selectati programul de studii licenta *
Apartenenta la grupul tinta, conform criteriilor mentionate; va rugam selectati: (răspuns pe fiecare linie) *
Da
Nu
Admis la facultate cu medii mai mici sau egale cu nota 7 la examenul de bacalaureat
Sunteți absolvent de liceu cu profil uman
Provin din familii cu venituri mici (sub 2230 lei per membru de familie);
Provin din mediul rural;
Sunt persoane cu dizabilități sau boli cronice;
Sunt orfani de unul sau de ambii părinți;
Provin de la centre de plasament, orfelinate, alte instituții similare
Sunt de etnie romă.
Lucrați cu normă întreagă sau fracție ( câteva ore pe zi/săptămână)
Lucrați în domeniul de activitate a programului de licență ales
Alte situații de risc de sărăcie, sănătate, etc. decât cele de mai sus (de specificat):
Am luat la cunoștință de informare privind protecția datelor cu caracter personal și sunt de acord cu prelucrarea acestora (anexă la prezenta fișă de înscriere).Sunt de acord cu întregul conținut și am completat personal datele din prezenta fișă de înscriere. *
Informare privind protecția datelor cu caracter personalConform Regulamentului UE 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, Universitatea din București este un operator de date. Datele de contact ale Universităţii din București sunt următoarele: Bd.Mihail Kogălniceanu, nr. 36-46, Sector 5, 050107, Bucureşti.1. De ce colectăm informații despre dumneavoastrăUniversitatea din București colectează și prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale ce îi revin conform legii, respectiv în scopul furnizarii serviciilor educaţionale.Sunteţi obligat (ă) să furnizaţi aceste date cu caracter personal pentru îndeplinirea scopului menţionate mai sus, iar refuzul furnizării acestor date poate duce la dificultăţi în funcţionarea, organizarea şi funcționarea serviciilor educaţionale.2. Temeiul juridic al prelucrărilor de date cu caracter personalInformaţiile sunt prelucrate în mod legal în conformitate cu:• Legea educației nr. 1 / 2011, modificată și republicată• Regulamentul UE nr. 679 / 2016• Codul studentului, aprobat prin OM nr. 3666 / 2012• HG nr. 681 / 2011• HG nr. 134 / 2016• Regulamentul privind activitatea profesională a studenților• Regulamentul actelor de studii pentru învățământul superior, aprobat prin OM nr. 657 / 2014• Regulamentul de organizare și funcționare al Universității din București (ROF)• Regulamentul studiilor universitare de doctoratDin punct de vedere al Regulamentului UE nr. 679 / 2016, fiecare prelucrare a datelor cu caracter personal îndeplinește una dintre următoarele condiții: persoana vizată și-a dat consimţământul, este necesară în baza unui contract, este necesară în baza unei obligaţii legale, este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini în interes public sau este necesară pentru interesele legitime ale operatorului sau ale unei terțe părţi.3. Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personalSuntem obligaţi prin lege să raportăm anumite informaţii autorităţilor competente. Există cazuri în care trebuie să transmitem informaţii precum: nume, prenume, CNP, serie și număr CI, domiciliu, situație școlară, CV. Destinatarii informaţiilor sunt:• Ministerul Educației Naționale și consiliile subordonate acestuia• Servicii de asistenţă medicală (CASMB)• Poliţie, Parchet, Instanțe4. Cum protejam informațiile confidențiale colectateInformaţiile colectate despre dumneavoastră sunt păstrate în formă scrisă și / sau în formă electronică. Ne asigurăm că informaţiile pe care le deținem sunt păstrate în locaţii sigure, cu un nivel de securitate adecvat și cu acces autorizat pentru personalul desemnat în acest sens.De asemenea, ne asigurăm că persoanele împuternicite sunt obligate din punct de vedere contractual să implementeze măsuri tehnice și organizatorice de protecţie a datelor, în cazul în care datele prelucrate de acestea identifică sau ar putea identifica o persoană.5. Locația de stocare și durata de stocareDatele cu caracter personal colectate sunt stocate pe serverele Universității din București. Durata de stocare pentru fiecare categorie de date cu caracter personal este în conformitate cu cerinţele legale, cu reglementările interne ale Universității din București și cu cele mai bune practici din acest domeniu. 6. Drepturi legate de prelucrarea datelor cu caracter personalConform Regulamentului UE nr. 679 / 2016, aveţi următoarele drepturi: accesul la datele personale care vă privesc, rectificarea sau ştergerea acestora, restricţionarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării, precum şi dreptul la portabilitatea datelor. În plus, aveţi dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale cu caracter automat, precum și de a vă adresa instanţei de judecată competente. Disponibilitatea acestor drepturi depinde de justificarea legală a prelucrării.În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe consimţământul dumneavoastră, aveţi dreptul de a vă retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuiaConform Regulamentului nr. 679 / 2016 - GDPR, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Mai multe detalii se pot obține accesȃnd adresa http://www.dataprotection.ro/.Aveți dreptul să cereți o copie a informațiilor deținute de noi prin formularea unei solicitări de acces. Pentru a solicita o copie a datelor deținute despre dumneavoastră sau pentru a vă actualiza informațiile, contactați Universitatea din București, prin intermediul adresei de e-mail dpo@unibuc.ro. Pentru a vă putea răspunde într-un mod eficient, va trebui să ne furnizați identitatea dumneavoastră (nume, prenume, CNP și adresă).Ujh`oferă persoanelor vizate dreptul de acces la toate tipurile de informații înregistrate, deținute de operatorul de date, sub rezerva anumitor limitări.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Universitatea din București. Report Abuse