Mentora i'r Sgrin - Ffurflen Gais
Cyn llenwi'r ffurflen hon fe welwch ei bod yn ddefnyddiol darllen drwy'r wybodaeth ar ein gwefan am fentora. Bydd hefyd yn dweud wrthych a ydych yn gymwys i wneud cais.

Bydd yn cymryd uchafswm o 10 munud i chi lenwi'r ffurflen hon. Oherwydd na allwch gadw eich atebion ran o'r ffordd drwodd, gwnewch yn siŵr bod gennych amser i'w gwblhau a'i gyflwyno.

Os oes angen mwy o wybodaeth neu gefnogaeth arnoch i lenwi'r ffurflen hon, bydd hwylusydd y rhaglen, Anna Roberts, yn fwy na pharod i'ch helpu. Anfonwch e-bost ati yn: aroberts@bectu.org.uk
Enw *
Rhif ffôn Symudol *
Ydych yn aelod o Bectu *
Lleoliad (awdurdod lleol e.e. Gwynedd, Rhondda Cynon Taf ac ati) *
Beth yw eich rôl bresennol ym maes teledu a/neu ffilm? *
Rhestrwch yn fyr rai o'ch cyfrifoldebau, rolau a sgiliau (hyd at 50 gair) *
Rhowch wybod i ni'n gyfrinachol os oes gennych unrhyw ofynion mynediad e.e. oherwydd anabledd e.e. nam ar y clyw/golwg i'n galluogi i wneud addasiadau rhesymol *
Statws cyflogaeth (mae'r rhaglen hon yn cynnwys gweithwyr llawrydd yn bennaf ond gall gynnwys gweithwyr mewn cwmnïau llai). *
Required
Ticiwch y blwch/blychau sy'n berthnasol i chi *
Required
Ym mha faes/rôl hoffech chi gael eich mentora? Pa rôl ydych chi'n anelu ato? Dyma rai o'r meysydd lle mae gennym fentoriaid profiadol ond os ydych yn gweithio mewn maes gwahanol o ffilm neu deledu byddwn yn anelu at ddod o hyd i fentor addas i chi (defnyddiwch y blwch Other i ddweud wrthym) *
Required
Dywedwch ychydig wrthym amdanoch chi, i'n helpu i'ch paru â mentor (hyd at 100 o eiriau) *
Rhowch wybod os ydych yn perthyn i unrhyw un o'r grwpiau hyn sydd heb gynrychiolaeth ddigonol yn y sector hwn. *
Required
Os yn berthnasol, mae croeso i chi ddweud wrthym yma yn gyfrinachol am yr heriau a'r rhwystrau yr ydych wedi'u hwynebu neu yn eu hwynebu.
Hoffech chi fanteisio ar yr opsiwn o gael eich mentora yn Gymraeg pe bai hyn yn bosibl? Ni allwn warantu y gallwn ddarparu mentor addas sy'n siarad Cymraeg. *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy