แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี)
Sign in to Google to save your progress. Learn more
คำชี้แจง 1. แบบสอบถามชุดนี้มี 2 ตอน
ตอนที่1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่2 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการบริการและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี) โดยกำหนดประเด็นการประเมินตามภารกิจหลัก 4 ด้าน ระดับความพึงพอใจมี 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด
รับทราบวิธีการทำแบบสอบถาม *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3. Report Abuse