แบบทดสอบ ปลายภาค วิชา โปรแกรมนำเสนอ
ชื่อ-นามสกุล *
ห้อง *
เลขที่ *
ไฟล์ที่ได้จากการบันทึกโปรเจ็คของโปรแกรม Adobe Captivate คือข้อใด *
ถ้านักเรียนต้องการทดสอบผลการทำงานของสไลด์ จะเลือกใช้ปุ่มใด *
ภายในหนึ่งโปรเจ็คสามารถสร้างแบบทดสอบได้จำนวนกี่ข้อ *
การกำหนดคะแนนให้กับเเบบทดสอบ ควรกำนดตรงส่วนใด *
แบบทดสอบชนิดเลือกถูกผิด หมายถึงข้อใด *
แบบทดสอบชนิดเลือกตอบ หมายถึงข้อใด *
ถ้าต้องการสร้างตัวอักษรเคลื่อนไหวในโปรแกรม Adobe Captivate คือข้อใด *
การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนต้องคำนึงถึงหลักการในข้อใด *
ถ้าจะสร้างบทเรียนช่วยสอนควรเลือกเรื่องในข้อใด *
ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง *
หน้าต่าง Properties ในข้อใดที่กำหนดให้วัตถุบนสไลด์ปรากฏขึ้นและจางหาย (Fade In and Out) ได้ตามต้องการ *
ตถุแต่ละชนิดเช่น ภาพ เสียง ข้อความ วีดีโอ สามารถปรับแก้ลักษณะและคุณสมบัติต่างๆได้จากข้อใด *
เมื่อสร้างข้อความ ถ้าต้องการไม่ให้ปรากฏกรอบและพื้นหลังควรใช้ตัวเลือกในข้อใด *
Insert Button หมายถึงข้อใด *
ถ้าต้องการขยายพื้นที่นำเสนอจุดนั้น ๆ ในโปรแกรม Adobe Captivate คือข้อใด *
ถ้าต้องการสร้างกล่องข้อความ ในโปรแกรม Adobe Captivate คือข้อใด *
ข้อใดเป็นคุณสมบัติของโปรแกรม Adobe Captivate *
ข้อใดคือจุดเด่นของโปรแกรม Adobe Captivate *
ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับโปรแกรม Adobe Captivate *
ข้อใดไม่ใช่ความสามารถของโปรแกรม Adobe Captivate *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Additional Terms