แบบสำรวจความต้องการของผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2561
เพศ
หน่วยงานที่สังกัด
ควรมีขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน (ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ)
ควรมีการให้ความรู้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อย่างสม่ำเสมอ (ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ)
มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการให้บริการ (ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ)
มีบุคลากรรับผิดชอบในการให้บริการในงานเฉพาะด้าน (ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ)
มีช่องทางสำหรับการติดต่อกับบุคลากรเช่น โทรศัพท์ Line (ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก)
มีสถานที่ให้บริการที่สะดวก สะอาด (ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก)
มีความรวดเร็ว ถูกต้อง ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ (ด้านคุณภาพการให้บริการ)
มีระบบตรวจสอบความผิดปกติของอุปกรณ์ทางด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ตลอดเวลา (ด้านระบบสารสนเทศหน่วยงาน)
ปรับปรุงเว็บไซต์งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (ด้านระบบสารสนเทศหน่วยงาน)
มีระบบรายงานสถานะจำนวนผู้ใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างเป็นปัจจุบัน (ด้านระบบสารสนเทศหน่วยงาน)
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms