บริการเอกสารฉบับเต็ม (Document Delivery Services – DDS) ประจำปีการศึกษา 2564
บริการค้นหาเอกสารฉบับเต็ม เป็นบริการสืบค้นและจัดส่งเอกสารประเภทไฟล์เอกสารฉบับเต็มต่าง ๆ ที่มีบริการในสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หรือจากแหล่งสารสนเทศต่างๆ ที่เปิดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม โดยไม่คิดค่าบริการ ซึ่งจะจัดส่งให้แก่ผู้ใช้บริการทาง email ภายใน 1-2 วันทำการ โดยไม่มีค่าบริการ แต่หากไม่พบเอกสารฉบับเต็มในแหล่งสารสนเทศเหล่านี้ ห้องสมุดจะมีบริการยืมระหว่างห้องสมุด (Inter Library Loan) ซึ่งเป็นการติดต่อขอใช้บริการยืมจากห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาอื่นภายในประเทศต่อไป

♦ ผู้มีสิทธิใช้บริการ ♦
ได้แก่ นักศึกษา บุคลากร และศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

♦ ขั้นตอนการขอใช้บริการ ♦
1. กรอกแบบฟอร์มบริการ DDS ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถขอได้สูงสุด 5 รายการต่อการกรอกแบบฟอร์ม 1 ครั้ง
2. เจ้าหน้าที่ห้องสมุดตรวจสอบความถูกต้อง และติดต่อกลับ ในกรณีที่รายละเอียดข้อมูลไม่สมบูรณ์
3. เจ้าหน้าที่ห้องสมุด จะจัดส่งไฟล์เอกสารทาง E-mail
4. ผู้ใช้บริการได้รับเอกสารตามต้องการ
5. ในกรณีที่ไม่มีเอกสารให้บริการ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปยังท่าน เพื่อแจ้งว่าไม่สามารถให้บริการได้

♦ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ♦
งานบริการสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อาคารนวมินทรราชินี ชั้น 2
หมายเลขโทรศัพท์ ‭0-2555-2147‬‬‬‬‬
E-mail : info@lib.kmutnb.ac.th

►►► โปรดคลิกปุ่มถัดไปเพื่อเข้าสู่แบบฟอร์มการขอบริการ ◄◄◄

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Document Delivery Services (DDS) is a full-text reference searching and delivery service which is available in KMUTNB’s library and the open access database. The librarian will send your request file via email for free.

♦ Eligible Customers ♦
Student, Instructor, and Staff of King Mongkut's University of Technology North Bangkok

♦ Service Process ♦
1. Fill the DDS's request form.
2. Librarian check your information.
3. Your file will be sent via E-mail.
4. Customer receive full-text document.
5. In the case that full-text document is not available, staff will contact you back.

♦ For more Information ♦
CENTRAL LIBRARY, King Mongkut's University of Technology North Bangkok
2nd Fl. Nawamintra Building
Telephone ‭0-2555-2147‬‬‬‬‬
E-mail : info@lib.kmutnb.ac.th

►►► Click the 'NEXT' Button to open request from. ◄◄◄

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of kmutnb.ac.th. Report Abuse