Letem světem knihou Skutků I.
Krátký kvíz týkající se vybraných událostí popsaných v biblické knize Skutků, kapitoly 1-19.
Kvíz byl původně tvořen pro děti Biblického kroužku, se kterými jsme knihu Skutků probírali.
jděte do celého světa
1. Kdo je považován za pisatele této knihy Nového zákona?
1 point
Clear selection
dva svitky, však jeden autor
2. Jakou událostí se zrodilo mocné společenství věřících v Krista (známé jako křesťanská církev)?
1 point
Clear selection
to byl hukot!
3. Co byly v té chvíli apoštolové díky Duchu svatému schopni?
1 point
Clear selection
i bez rychlokurzu
4. Co dali Petr a Jan chromému muži, žebrajícímu u brány do chrámu?
1 point
Clear selection
přesto mnohé obohacujeme
5. Jak odpověděli Petr a Jan, když jim židovská velerada zakazovala mluvit o Ježíši?
1 point
Clear selection
vyslýcháni o naději
6. Mocní židé začali křesťany trestat za jejich víru - kdo patřil mezi první mučedníky?
1 point
Clear selection
umlčet za každou cenu
7. Jedním z pronásledovatelů křesťanů byl farizeus Saul - do té doby, než se mu něco stalo. Co?
1 point
Clear selection
z odpůrce stoupencem
8. Co udělal Ananiáš v Damašku Saulovi?
1 point
Clear selection
můj bratře
9. Při modlitbě měl Petr zvláštní vidění - plachtu se zvířaty. Co mu tím Bůh vysvětloval?
1 point
Clear selection
víc než pozvání na zabijačku
10. Odkud kam šel Petr se služebníky římského důstojníka Kornélia?
1 point
Clear selection
s výhledem na moře
11. Zbožný římský voják Kornélius pozval Petra, aby jim přinesl slova od Boha. Co jim Petr řekl?
1 point
Clear selection
odemyká klíčem
12. I král Herodes Antipas začal křesťany pronásledovat. Koho uvěznil a kdo pak pomohl?
1 point
Clear selection
sním, či bdím?
13. Odkud byl dvořan, kterému Filip vysvětlil Písmo, zvěstoval mu Ježíše a pak ho pokřtil?
1 point
Clear selection
a zvěstoval mu Ježíše
14. Pavel a Barnabáš byli vysláni církví v Antiochii na misijní cestu. Kam nejprve lodí dopluli?
1 point
Clear selection
jedni tam oslepli, jiní prohlédli
15. Jak Pavel a Barnabáš odpověděli lidem v Lystře, kteří je chtěli uctít jako řecké bohy?
1 point
Clear selection
odvrátit se od marných věcí
16. Koho apoštolové a další křesťané na svých cestách hlásali, o kom vyprávěli, koho zvěstovali?
1 point
Clear selection
Bůh nikomu nestraní
17. Kdo ve městě Filipy uvěřil Pavlovi a Silasovi a byl pokřtěn?
1 point
Clear selection
chval a čekej zázraky
18. Co lidé v Aténách hledali a co přitom odmítli?
1 point
Clear selection
ta světská, nebo ta shůry?
19. Proč Pavel v Efezu „znovu“ pokřtil 12 věřících (tentokrát ve jméno Ježíše)?
1 point
Clear selection
hle, beránek Boží
20. Proč to „nefungovalo“, když židovští zaříkávači chtěli „jménem Ježíše, kterého káže Pavel“ vyhnat z posedlých démony? (více správných odpovědí)
1 point
Clear selection
kdo jste vy?
21. Co udělali zaklínači v Efezu potom, co uvěřili v Ježíše Krista?
1 point
Clear selection
dobrovolně, ne vlivem inkvizice
22. Koho většina lidí v Efezu tehdy uctívala?
1 point
Clear selection
kult plodnosti
23. Kdo nejvíc přispěl k tomu, že Pavel nakonec odešel z Efezu?
1 point
Clear selection
výdělek nade vše
24. Jak se jmenoval jeden ze spolupracovníků apoštola Pavla na jeho misijních cestách?
1 point
Clear selection
jako syn s otcem
25. Kde se vlastně Pavel narodil, odkud pocházel?
1 point
Clear selection
Žid i římský občan - ale hlavně křesťan
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy