BE1217000 DAVRANIŞ BİLİMLERİ
Değerli öğrencimiz,
Aşağıda sunulan anket, Beslenme ve Diyetetik Bölümü olarak "DAVRANIŞ BİLİMLERİ" dersi için görüş ve beklentilerinizi ölçmek amacıyla hazırlanmıştır. Sorulara vereceğiniz cevaplar bize ışık tutacak ve çalışmalarımıza yön verecektir. Hedeflenen konulara hakimiyetinizi "Kesinlikle katılıyorum (5), Katılıyorum (4), Kısmen katılıyorum (3), Katılmıyorum (2), Kesinlikle katılmıyorum (1)" olarak değerlendirmenizi rica ediyoruz. Bu nedenle anketin özenle doldurulması önem arz etmektedir.
Emek ve katkılarınız için teşekkür ederiz.
Davranış bilimleri ile ilgili temel kavramları ve yaklaşımları tanımlar. *
Kesinlikle katılmıyorum
Kesinlikle katılıyorum
Algılama, atfetme, öğrenme süreçlerini ve hatalarını ifade eder. *
Kesinlikle katılmıyorum
Kesinlikle katılıyorum
İhtiyaçlar ve motivasyon ile ilgili teorik yaklaşımları tanır. *
Kesinlikle katılmıyorum
Kesinlikle katılıyorum
Kişilik teorilerini ve örgütlerde ön plana çıkan kişilik özelliklerini yorumlar. *
Kesinlikle katılmıyorum
Kesinlikle katılıyorum
Kişinin sosyal çevre ve kurumlar içindeki yeri hakkında yorum yapar. *
Kesinlikle katılmıyorum
Kesinlikle katılıyorum
Kültür, değerler ve inançlar hakkında bilgi sahibidir. *
Kesinlikle katılmıyorum
Kesinlikle katılıyorum
İletişim, çatışma ve stres yönetimi konusunda bilgi sahibi olur. *
Kesinlikle katılmıyorum
Kesinlikle katılıyorum
Submit
This form was created inside of İstanbul Medipol Üniversitesi. Report Abuse