Zapraszamy do zgłoszenia na Adalbertusa 2015! Welcome to Adalbertus 2015 registration form!

Miejsce: Puszcza Bolimowska (zostanie doprecyzowane)
Termin: 21-28 sierpnia 2015 r.

Zgłoszenie jest ważne z wpłaconą zaliczką o tytule "Adalbertus 2015, imię i nazwisko" na konto Stowarzyszenia:
59 1090 2402 0000 0001 1536 1148

Zaliczka oraz koszt obozu:
- do 20 lipca zaliczka 40 zł + 170 zł płatne na miejscu (razem 210 zł)
- po 20 lipca zaliczka 50 zł + 200 zł płatne na miejscu (razem 250 zł)
Zaliczka jest co do zasady bezzwrotna.

Pytania i zwroty dotyczące drugiego terminu (odbył się w kwietniu) są już nieaktualne.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Must select exactly 1 options.
  This is a required question