Форма за регистрация за шестте пробни изпита, 2020 г.

Тази форма се попълва само от родители на ученици, които ще се явят на шестте пробни изпити в гр. София и не посещават курсовете на Учебен център "Регалия".
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question