Přihláška do Aikikai Aikido Brno
členství v oddíle Aikikai Aikido Brno z.s. (www.aikido-brno.cz)
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Jméno a příjmení *
Datum narození *
MM
/
DD
/
YYYY
Telefonní číslo *
Adresa bydliště *
Ulice č., Město, PSČ
Student / žák *
Zdravotní stav
Potvrzení
1. Souhlas se zpracováním osobních údajů Podle čl. 6 odst. 1 písm. A) a čl. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu takových údajů, kterým se ruší směrnice 95/46/ES (všeobecné nařízení o ochraně údajů). Poskytnutím osobních údajů v rozsahu vyplnění přihlášky "členství v oddíle Aikikai Aikido Brno z.s." jako dotyčná osoba dobrovolně uděluji Aikikai Aikido Brno z.s. jako provozovateli souhlas se zpracováním všech mnou poskytnutých osobních údajů. Organizátor je oprávněný zpracovávat osobní údaje dotyčné osoby za účelem organizování tréninků, seminářů, archivace dosažených sportovních výsledků, přiřazení platby k přihlášce po dobu trvání členství dotyčné osoby v Aikikai Aikido Brno z.s.. Dotyčná osoba má právo požádat od provozovatele přístup k osobním údajům, které se ji týkají, právo na jejich opravu nebo vymazání anebo omezení zpracování, právo namítat pro zpracování, jako i právo na přenositelnost údajů. Dotyčná osoba je oprávněna kdykoli svůj souhlas odvolat bez toho, aby to mělo vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlase uděleném před jeho odvoláním. V odůvodněném případě má dotyčná osoba právo podat stížnost dozorujícímu orgánu, který je Úřad na ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Právo kdykoli odvolat souhlas, a to i před uplynutím doby, na kterou byl souhlas udělen, může osoba uplatnit následujícím způsobem: a) emailovou zprávou zaslanou na adresu info@aikido-brno.cz, b) telefonicky +420 737 414 409. Osobní údaje, které byly dobrovolně poskytnuty, budou uchovávány po dobu platnosti souhlasu a nebudou používány na žádný jiný účel než ten, na který byly získány. Osobní údaje se neprofilují a neposkytují třetím stranám (s výjimkou bodu 5.) a nedochází k přenosu do jiné země. *
Required
2. Odesláním přihlášky vyjadřuji souhlas / nesouhlas s elektronickou komunikací a se zasíláním informačních e-mailů na mnou uvedenou e-mailovou adresu. *
3. Prohlašuji, že cvičím na vlastní zodpovědnost a v případě úrazu nebo úmrtí nebudu uplatňovat žádnou finanční ani nefinanční kompenzaci od Aikikai Aikido Brno z.s.. Byl jsem upozorněn a beru na vědomí, že výuka aikido se řadí do kategorie se zvýšeným sportovním rizikem, a proto je na mém zvážení zdali se sám individuálně proti tomuto riziku pojistím. *
Required
4. Znám svůj zdravotní stav. O změnách zdravotního stavu budu informovat svého učitele nejlépe před začátkem tréninku. *
Required
5. Souhlasím s vyhotovením mého obrazového a zvukového záznamu (mého dítěte), při aktivitách Aikikai Aikido Brno z.s. / Slovenské Aikido Asociace (SAA) a se zveřejněním záznamů na: webové stránce Aikikai Aikido Brno z.s., (www.aikido-brno.cz, https://www.zonerama.com/aikido-brno/368784), webové stránce SAA (www.aikikai.sk), Facebookové skupině (https://www.facebook.com/Aikikai-Aikido-Brno-1281424098631260/), na plakátech Aikikai Aikido Brno z.s. a SAA, na nástěnkách v prostorách klubu za účelem informací a prezentace činnosti Aikikai Aikido Brno z.s. a to po dobu členství v Aikikai Aikido Brno z.s., nebo členství v SAA a 10 roků po jeho ukončení. *
6. Odesláním přihlášky potvrzuji, že mám 18 nebo více let. V případě členů do 18 let, přebírá zodpovědnost zákonný zástupce. *
Zákonný zástupce
Vyplňte prosím následující údaje zákonného zástupce v případě, že přihlašujete dítě mladší 18 let.
Jméno a příjmení
Datum narození
MM
/
DD
/
YYYY
Telefonní číslo
Poznámka
Děkujeme za vyplnění přihlášky. Vítáme Vás mezi členy Aikikai Aikido Brno :-)
Doporučujeme všem členům (rodičům dětí), aby si individuálně uzavřeli úrazové nebo sportovní pojištění.
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy