1.Манай байгууллагаас үзүүлэ байгаа үйлчилгээний чанар, хүртээмжид Та үнэлэлт өгнө үү?
2. Хэрэв “муу” гэж үнэлж байгаа бол шалтгаан дурдана уу?
3. Та өөрийн үйлчлүүлж буй Мэргэжлийн хяналтын улсын байцаагчийн мэргэжлийн ур чадварыг хэрхэн үнэлэх вэ?
4. Хэрэв “ муу” гэж үнэлж байгаа бол шалтгааныг нь тодруулна уу?
5. Танай байгууллага болон танд мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас сүүлийн нэг жилийн дотор хяналт, шалгалт хийгдсэн үү?
6. Хэрэв “Тийм” бол ямар сэтгэгдэлтэй үлдсэн бэ?
7. Шалгалтын үр дүнд сэтгэл тааруу үлдсэн бол шалтгааныг нэрлэнэ үү
8. Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын Таныг анхаарч, туслах эрмэлзлэл ямар байсан бэ?
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google.