Опитувальник

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Наявність чітко визначених місії, цілей та завдань
  Персональний склад Наглядової ради
  Наявність та зміст етичного кодексу
  Персональний склад Правління
  Система прийняття рішень
  Please enter one response per row
  This is a required question
  Моніторинг та контроль за дотриманням членами Асоціації етичних правил та процедур при здійсненні лобіювання
  Поширення в Україні найкращої світової практики та стандартів здійснення лобістської діяльності
  Роз'яснення відповідного українського законодавства у сфері взаємодії із органами влади, в тому числі антикорупційного
  Cприяння органам влади в розробці законодавства про лобіювання
  Організація публічних заходів (семінарів, конференцій, круглих столів) з питань професіоналізації лобістської діяльності
  Проведення навчальних заходів для членів Асоціації із залученням представників органів державної влади
  Сертифікація діяльності лобістів та лобістських об'єднань
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question