Trzebinia - ankieta - Program Rozwój Lokalny
Szanowni Państwo,

Urząd Miasta w Trzebini przygotowuje się do złożenia wniosku o dofinansowanie kompleksowych działań rozwojowych dla miasta i gminy w projekcie Program Rozwój Lokalny. Aby przygotować propozycję dostosowaną do Państwa potrzeb prosimy o wypełnienie krótkiej, anonimowej ankiety. Jej wyniki pozwolą nam zaprojektować działania wpisujące się w lokalną specyfikę i ustalić najważniejsze priorytety rozwojowe.
Ankieta
1. Proszę wskazać w skali od 1 do 5 (1 – najmniej ważne, 5 – najważniejsze), jak ważne są dla Pan/i poszczególne wymienione działania samorządu związane z budową infrastruktury. *
1
2
3
4
5
Remonty i budowa dróg
Budowa infrastruktury około drogowej - chodniki i ścieżki rowerowe
Rozbudowa połączeń komunikacyjnych z innymi miejscowościami
Nowe tereny zielone w mieście
Rewitalizacja centrum miasta i okolic
Stworzenie centrum miasta dostępnego dla mieszkańców
Poprawa bezpieczeństwa publicznego
Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
Poprawa stanu środowiska naturalnego
Stworzenie i rozbudowa miejsc rekreacyjno-integracyjnych
Budowa i modernizacja budynków oświatowych (szkół, przedszkoli)
Budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych
Tworzenie warunków do rozwoju budownictwa mieszkaniowego
Rozbudowa budownictwa socjalnego
Zwiększanie pomocy socjalnej dla najuboższych
2. Proszę wskazać w skali od 1 do 5 (1 – najmniej ważne, 5 – najważniejsze), jak ważne są dla Pana/i poszczególne wymienione działania samorządu związane z realizacją projektów społecznych. *
1
2
3
4
5
Działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży
Działania edukacyjne dla dorosłych
Organizacja wydarzeń kulturalnych na świeżym powietrzu (np. koncerty)
Tworzenie oferty kulturalnej w domach kultury
Wsparcie lokalnych organizacji pozarządowych
Wsparcie lokalnych klubów sportowych
Wsparcie działań na rzecz podtrzymania tradycji lokalnej, lokalnego dziedzictwa kulturalnego
Wsparcie procesu konsultacji społecznych
Działania z zakresu aktywizacji społecznej
Działania z zakresu aktywnych form pomocy społecznej
3. Proszę wskazać najważniejsze działania, jakie powinny zostać zrealizowane w naszej gminie
Your answer
4. Prosimy o ocenę w skali od 1 do 5 (1 – najmniej ważne, 5 – najważniejsze) istotności najważniejszych problemów występujących na terenie Gminy Trzebinia. *
1
2
3
4
5
Bezpieczeństwo
Zanieczyszczenie środowiska
Zanieczyszczenie powietrza
Zły stan techniczny budynków
Nieład architektoniczny, niska estetyka przestrzeni
Niska atrakcyjność centrum miasta dla mieszkańców
Niska dostępność komunikacji publicznej
Niewielka dostępność wydarzeń kulturalnych lub zbyt wąska oferta
Niewielka dostępność wydarzeń sportowych lub zbyt wąska oferta
5. Prosimy o ocenę w skali od 1 do 5 (1 – najniższa ocena, 5 – najwyższa ocena) poszczególnych wymiarów związanych z życiem w Gminie Trzebinia. *
1
2
3
4
5
Administracja samorządowa
Stan środowiska naturalnego
Gminne tereny zielone
Transport publiczny
Stan dróg
Dostępność mieszkań
Wsparcie rodzin z dziećmi
Wsparcie seniorów
Wsparcie dzieci i młodzieży
Oferta sportowo-rekreacyjna
Bezpieczeństwo
Dostępność obiektów dla osób niepełnosprawnych i o ograniczonej sprawności
Ogólna ocena jakości życia w gminie
Metryczka
1. Płeć *
2. Wiek *
3. Od ilu lat mieszka Pan/i w Gminie Trzebinia? *
4. Czy wcześniej mieszkał/a Pan/i w innej miejscowości? *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service