NVŠ (neformaliojo vaikų švietimo) 15 Eur krepšelis 2020-2021m.
Norintys gauti NVŠ krepšelį privalo šią formą užpildyti iki rugsėjo 22d. Vėliau mokinių registras užsidarys ir sportininkų nebus galimybės įtraukti į sistemą. Paruošta NVŠ sutartis bus išsiųsta kiekvienam asmeniškai ne vėliau nei iki rugsėjo 25d., kurią pasirašę turėsite atsiųsti atgal el. paštu nvs@toshi.lt ne vėliau nei iki spalio 1d.


Neformaliojo vaikų švietimo paskirtis – tenkinti mokinių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais.

Neformaliojo vaikų švietimo lėšos iš Europos Sąjungos finansinės paramos, bendrojo finansavimo ir kitų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto yra skiriamos savivaldybėms neformaliojo vaikų švietimo plėtotei, siekiant didinti vaikų, ugdomų pagal NVŠ programas, skaičių.

NVŠ finansavimas skiriamas teikėjams, atkreditavusiems NVŠ programas savivaldybėje.

Teisę pretenduoti į NVŠ finansavimą turi vaikas, kuris mokosi pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.

NVŠ lėšomis gali būti finansuojama TIK VIENA vaiko pasirinkta NVŠ programa, kuriai NVŠ lėšas skiria ta savivaldybė, kurioje vaikas mokosi pagal NVŠ programą, nepriklausomai, kurioje savivaldybėje jis gyvena ir mokosi pagal bendrojo ugdymo programą.

NVŠ lėšų suma vienam NVŠ programoje dalyvaujančiam vaikui yra 15 Eur/mėn. NVŠ 15 Eur krepšelis taikomas nuo spalio mėn.

SVARBU! Pasirašius NVŠ teikimo sutartį su būrelio vykdytoju, mokinys, tėvai/ globėjai įsipareigoja lankyti užsiėmimus, informuoti apie mokinio sveikatos sutrikimus, suteikti asmens duomenis (vardas, pavardė, mokinio asmens kodas, kontaktai), kurie su sutartimi teikiami NVŠ tikslinį finansavimą koordinuojančioms institucijoms dėl NVŠ programos finansavimo.

Daugiau informacijos rasite https://www.neformalusugdymas.lt/informacija-tevams
Ar taikysite NVŠ 15 Eur krepšelį NVŠ programoje “Kyokushin karate kaip fizinio, protinio ir dvasinio lavinimo priemonė vaikams ir paaugliams"? *
Sportininko vardas pavardė *
Prašome nurodyti tiksliai vardą pavardę, kad sėkmingai galėtume identifikuoti sportininką Mokinių registre.
Sportininko asmens kodas *
Be asmens kodo negalėsime sportininko surasti Mokinių registre ir jo identifikuoti bei priskirti NVŠ 15 Eur krepšelio gavimui.
Sportininko adresas *
Ugdymo įstaiga, kurioje sportuojate *
Required
Kurioje grupėje sportuojate? *
Įsipareigoju atsiųsti pasirašytą bei nuskenuotą NVŠ sutartį iki spalio 1d. el. paštu nvs@toshi.lt. Sutartis privalo būti pdf formatu pavadinta sportininko vardu ir pavarde. Neatsiuntus sutarties NVŠ 15 Eur krepšelis nebus taikomas ir turėsiu mokėti pilną sumą. *
Tėvo/ globėjo pateikusio duomenis vardas, pavardė *
Tėvo/ globėjo pateikusio duomenis el. paštas *
Tėvo/ globėjo pateikusio duomenis tel. nr. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy