แบบทดสอบหลังเรียน

ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง 1 คำตอบ
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ส่วนประกอบของโปรแกรม MSWLogo

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  จากภาพ ใช้ตอบคำถามข้อ 20

  Captionless Image
  This is a required question