Matrículació Alumnes 2020 - 2021
INSCRIPCIÓ on-line per a l’activitat de música per al curs 2020-2021 serà del 18 al 31 de maig.
Com els darrers anys i amb l’objectiu de facilitar el procediment es MANTENEN els mateixos horaris d’instrument per cada alumne però amb un possible decalatge de 5 o 10 minuts per esglaonar les entrades i sortides de les aules. L'horari de les classes de llenguatge musical seran similars als d'aquest curs 2019/20 menys pels alumnes que els toqui un canvi d'etapa (infantil - elemental - professional).

El curs s'iniciarà el 7 de setembre i finalitzarà el 30 de juny.

Informar-vos que estem en contacte amb el departament d'ensenyament i la nostra inspectora, per tal de seguir totes les directrius i protocols que ens vagin marcant i garantir la màxima seguretat sanitària cara a l'inici del curs.

Per qualsevol consulta per a la inscripció us podeu posar en contacte amb nosaltres a info@atempo.net o al 93.491.17.81/ 664.61.70.51.
Cognoms de l'alumne/a *
Nom de l'alumne/a *
Data naixement de l'alumne/a *
Has cursat música amb nosaltres? *
Nom complert mare/pare/tutor
Adreça (carrer, número, pis, porta, localitat, codi postal)
Telèfon particular
Mòbil tutor/a 1 (indicar nom del tutor/a)
Mòbil tutor/a 2 (indicar nom del tutor/a)
Curs acadèmic de l'alumne al 2020 - 2021
E-mail 1 (totes les comunicacions amb les families es fan via e-mail) *
E-mail 2 (totes les comunicacions amb les families es fan via e-mail)
Llenguatge musical i cant coral
L'horari de les classes de llenguatge musical seran similars als d'aquest curs 2019/20 menys pels alumnes que els toqui un canvi d'etapa (infantil - elemental - professional). S'aplicarà el curs de llenguatge que correspongui a l'alumne/a. A partir del cicle de nivell elemental cal cursar l'assignatura de cant coral.
Inscripció al curs de llenguatge musical i cant coral
Inscripció al curs de Roda d'instruments: els alumnes que fan P5 i 1r de primària es recomana fer el curs de roda d'instruments abans d'escollir l'instrument que cursarant més endavant.
Clear selection
INSTRUMENT
L'horari d'instrument es mantindrà el mateix que ja tenieu assignat però amb un possible decalatge de 5 o 10 minuts per esglaonar les entrades i sortides de les aules. Si necessiteu fer canvis en l'horari d'instrument ens ho podeu indicar a les observacions.
INSTRUMENT 1
INSTRUMENT 2
Observacions. Indica'ns qualsevol observació que consideris oportuna:
AGRUPACIONS
Forma de pagament *
FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA (indicar nom, cognoms i DNI de la persona que formalitza la matrícula)
Nom i cognoms *
DNI *
AUTORITZACIONS: Autoritzo a que les fotografies i vídeos que es realitzin durant el curs, en audicions i concerts, puguin ser utilitzades als diferents canals de l'escola. (Xarxes socials, vídeos, Youtube, etc.) *
PROTECCIÓ DE DADES: Segons compliment del nou Reglament General de Protecció de Dades 2018, les dades de caràcter personal seran incorporades a un fitxer sota la nostra responsabilitat amb finalitats de gestionar la fitxa de l'alumne a nivell escolar i per possible prospecció comercial en productes i serveis que ofereix A Tempo, Estudis Musicals. En cap cas cedits a tercers.Tenen dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de la informació que els concerni escrivint e-mail a info@atempo.net *
Normatives del centre:
1. Un cop abonada la matrícula, l’alumne té garantida la seva plaça al Centre; la reserva d’horari d’instrument es farà per rigorós ordre de matrícula tenint en compte els seus horaris actuals.
2. Les quotes seran abonades la primera setmana de cada mes, via domiciliació bancària. Les quotes que siguin retornades es veuran incrementades amb la comissió bancària corresponent.
3. Les classes no assistides no seran recuperades. La falta d’assistència a classe no comporta deixar d’abonar la mensualitat, sempre que no s’anunciï a administració la baixa definitiva amb un mes d’antelació. Les baixes causades únicament pel mes de juny no seran reemborsades.
4. La direcció del centre es reserva el dret de modificar els grups segons el nivell assolit. La direcció del centre es reserva el dret de determinar quins professors impartiran classes a cada curs, podent ser canviats quan es consideri oportú.
5. Els pares que ho desitgin poden demanar dia i hora, sempre que ho creguin oportú tant per parlar amb direcció com amb el professorat.
6. Durant el mes de maig s’obrirà la matricula per reservar hora i plaça per el curs de l’any vinent, les matrícules no abonades durant aquest mes seran considerades places lliures per a nous alumnes.
7. Un cop abonada la matrícula en cap cas serà retornada.
8. El present contracte suposa l’acceptació de la normativa del Centre i el calendari establert.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy