Enquesta de satisfacció de l'alumnat. Curs 2017-18
Ajudau-nos a millorar el centre contestant de forma sincera.

Valorau de 0 a 10 els diferents aspectes que se us demanen.

0 = gens satisfet
10 = totalment satisfet

Curs *
Grup *
Instal·lacions *
Valora el teu grau de satisfacció amb les instal·lacions del centre.
NS/NC
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
La teva aula de classe
Les aules específiques (aula de plàstica, tallers, laboratoris, aula de música, ...)
Les aules d'Informàtica
El pati com a lloc d'esplai
La zona d'activitats esportives
La biblioteca
Els banys
Serveis *
Valora el teu grau de satisfacció amb els serveis que ofereix el centre
NS/NC
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
El servei de bar
El servei de fotocòpies
El servei de neteja
El servei de transport escolar
La consulta jove
Atenció *
Valora el teu grau de satisfacció amb l'atenció que reps
NS/NC
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
L'atenció que reps per part del professorat
L'atencio que reps per part de la tutoria
L'atenció que reps per part de consergeria
L'atenció que reps per part del personal de secretaria
L'atenció que reps per part de la comissió de convivència
L'atenció que reps per part del departament d'Orientació
L'atenció que reps per part de caporalia d'estudis
L'atenció que reps per part de la direcció del centre
La informació que t'arriba de la reunió de delegats
Activitats i projectes *
Valora el teu grau de satisfacció amb les activitats i projectes que es duen a terme al centre.
NS/NC
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Les activitats dins el centre (xerrades, tallers, ...)
La quantitat d'activitats dins el centre
Les activitats fora del centre (excursions, sortides, ...)
La quantitat d'activitats fora del centre
Les activitats extraordinàries fora del centre (viatges, ...)
Els jocs de pati
La torrada de Sant Antoni
La mostra de cuina
La diada de Sant Jordi
Disfresses al centre
El concurs literari
La cursa solidària
Les matèries no lingüístiques en anglès (plàstica, tecnologia, socials,...)
El projecte de plàstica i música de 1r d'ESO
El projecte de lectura
El projecte de 3 d'ESO
Valoracions personals *
Valora el teu grau de satisfacció personal
NS/NC
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
La puntualitat de l'alumnat
La puntualitat del professorat
El coneixement de les normes del centre
L'adequació de les normes del centre
El compliment de les normes del centre per part de l'alumnat
El compliment de les normes del centre per part del professorat
L'orientació acadèmica i professional
La informació que reps de les activitats del centre