New Image 4 BG
Брандът "България" - Правилно ли се позиционираме като туристическа дестинация?
Email address *
Вашата длъжност в компанията: *
Въпрос 1: Доколко актуалното лого на България е подходящо за представяне на страната като туристическа дестинация?
Captionless Image
неподходящо
много подходящо
Clear selection
Въпрос 2: Доколко основното послание на бранд "България" отличава страната ни спрямо конкурентните дестинации? - "Открий и сподели" / "A discovery to share"
неподходящо
много подходящо
Clear selection
Въпрос 3: Кои са трите думи, с които смятате, че България се свързва като дестинация пред света?
Въпрос 4: Кои са трите думи, с които смятате, че България ТРЯБВА да се свързва като дестинация пред света?
Въпрос 5: Съгласни ли сте България да се фокусира към следните 5 основни подкатегории туризъм? 1. Морски ваканционен туризъм / 2. Планински туризъм / 3. Балнео & СПА туризъм / 4. MICE туризъм / 5. Културен туризъм
не съм съгласен
напълно съгласен
Clear selection
Бихте ли желали да добавите Ваш коментар към въпрос 5?
Въпрос 6: Смятате ли, че всяка от 5-те подкатегории трябва да се презентира със собствено лого, придобивайки самостоятелност, за да се формулират по-ясно посланията към целевите пазарни сегменти?
не съм съгласен
напълно съгласен
Clear selection
Въпрос 7: Доколко сте съгласни да се промотира България като туристическа дестинация за всеки отделен вид туризъм, чрез специално подбрани канали и методи, спрямо спецификата, в т.ч. участия в изложения и форуми, посветени на отделните видове туризъм с акцент върху конкретната тематика?
не съм съгласен
напълно съгласен
Clear selection
Ваш коментар или предложение към Въпрос 7?
Въпрос 8: Подкрепяте ли идеята да се инициират, организират и/или финансират от страна на държавата тематични форуми, конференции, изложения в и извън страната, имащи за цел презентиране на дестинацията, обмяна на опит и улесняване на комуникацията между бизнес единиците?
не подкрепям
напълно подкрепям
Clear selection
Ваш коментар или предложение към въпрос 8?
Въпрос 9: Да се организират и/или финансират ли инфо-турове в страната с подкрепа от страна на държавата? По този начин, съвместно със специализираните туроператори, държавата ще запознае продавачите с продукта, който предлагат.
(По принцип това се случва, но се финансира от бизнеса и не обхваща всички сегменти на туризма. Освен това е скъпоструващ инструмент и поемайки част от тази тежест, държавата би могла да бъде от пряка полза на сектора.)
не съм съгласен
напълно съгласен
Clear selection
Въпрос 10: Да се организират и/или финансират ли от страна на държавата "Road show" кампании в минимум основните три емитивни пазара за всяка подкатегория туризъм?
(За целта е нужно съгласуване с бизнеса и достатъчно ясно и интересно послание към продавачите на туристически услуги.)
не съм съгласен
напълно съгласен
Clear selection
Въпрос 11: Да се планират ли рекламни медийни и интернет кампании в държавите, които представляват потенциален пазар за всеки от видовете туризъм?
не съм съгласен
напълно съгласен
Clear selection
Въпрос 12: Със съдействието на медиите в страната да се провеждат позитивни кампании, показващи добрите практики и предимствата на българския туризъм, а не само рекламни такива. Съгласни ли сте с предложението?
не съм съгласен
напълно съгласен
Clear selection
Въпрос 13: Подкрепяте ли идеята за изработване на нов туристически портал с маркетингова насоченост, който навигира посетителя, според интересите му и презентира разнообразието от преживявания и качеството на предлагането в дестинацията?
не подкрепям
напълно подкрепям
Clear selection
Въпрос 14: Съгласни ли сте да се преразгледа държавната реклама в телевизионни медии, като се търси повече конкретика и се работи за популяризирането на всички сегменти на туризма?
не съм съгласен
напълно съгласен
Clear selection
Въпрос 15: Съгласни ли сте да се акцентира върху рекламата в Интернет като се провеждат специализирани кампании за популяризиране на всички отделни видове туризъм, които предлагаме?
не съм съгласен
напълно съгласен
Clear selection
Вашите предложения?
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy