Lesson LV, Ex. A 1-3, 8-10, 12-15
DIRECTIONS:
Translate the sentences below into good, idiomatic English.
1. Negāvit Caesar sē esse parātum ad tantum bellum incipiendum. *
0 points
2. Nisi Germānīs esset mūtandae sēdis cupīdō, pāce ōtiōque in Galliā Rōmānī fruerentur. *
0 points
3. Male imperandō summum imperium āmittitur. *
0 points
8. Sīn vēra potius quam falsa dīcenda sunt, cupīdō imperiī animōs ferōcēs duārum gentium ad arma incitāvit. *
0 points
9. Utinam nē hominēs rērum mūtandārum cupidī rē pūblicā Rōmānā potītī essent. *
0 points
10. Ob scelera sua Catilīna senātuī iūdicandus erit et in exsilium mittendus. *
0 points
12. Intereā parandum est bellum quō vincās celerius. *
0 points
13. Hīs verbīs Catō semper fīnem loquendī apud senātōrēs fēcit: 'Carthāgō dēlenda est.' *
0 points
14. Eī persuāsī intereā nē istum hominem castrīs praeficeret. *
0 points
15. Saepissimē Rōmānus epistulam incipiēbat scrībendō, 'Sī valēs, bene est.' *
0 points
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy