ระบบการลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการอบรมโครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียง ความอาย และไม่ทนต่อการทุจริต ประจำปี 2561
*** ปิดรับสมัครการลงทะเบียนออนไลน์ประจำภาค ดังนี้
ภาค 4 (ครั้งที่ 1 ครูระดับปฐมวัย)
ภาค 4 (ครั้งที่ 2 ครูระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา)
ภาค 6 (ครั้งที่ 1 ครูระดับปฐมวัย)
ภาค 6 (ครั้งที่ 2 ครูระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา)
ภาค 8 (ครั้งที่ 1 ครูระดับปฐมวัย)
ภาค 8 (ครั้งที่ 2 ครูระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา)
ภาค 7 (ครั้งที่ 1 ครูระดับปฐมวัย)
ภาค 7 (ครั้งที่ 2 ครูระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา)
ภาค 1 (ครั้งที่ 1 ครูระดับปฐมวัย)
ภาค 1 (ครั้งที่ 2 ครูระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา)
ภาค 2 (ครั้งที่ 2 ครูระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา)
ภาค 2 (ครั้งที่ 1 ครูระดับปฐมวัย)
ภาค 5 (ครั้งที่ 1 ครูระดับปฐมวัย)
ภาค 5 (ครั้งที่ 2 ครูระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา)
ภาค 3 (ครั้งที่ 2 ครูระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา)
ภาค 3 (ครั้งที่ 1 ครูระดับปฐมวัย)
1. ภาคที่จะเข้ารับการอบรม (ไม่สามารถอบรมข้ามเขตภาคได้) *
2. คำนำหน้าชื่อ *
3. ชื่อ *
Your answer
4. นามสกุล *
Your answer
5. หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ *
Your answer
6. e-mail *
Your answer
7. ตำแหน่ง *
Your answer
8. สอนในระดับ *
9. ชื่อสถานศึกษา *
Your answer
10. ที่อยู่สถานศึกษา *
Your answer
11. จังหวัด *
Your answer
12. สพป.เขต *
Your answer
13. สพม.เขต *
Your answer
14. ต้องการเข้าพักล่วงหน้าหรือไม่ *
15. ต้องการเข้าพักระหว่างอบรมหรือไม่ *
16. อาหาร *
หมายเหตุ
***ขอให้ผู้เข้ารับการอบรมนำสำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วย 1 ชุด เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการเบิกค่าพาหนะ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service