Prijavnica Za Sufinanciranje Troškova Prijevoza - Hrvatska 2019

Informacije za roditelje i skrbnike koji se prijavljuju za sufinanciranje prijevoza

VAŽNO! Pročitajte SVE!
Ukoliko imate osnovu za oslobođenje ili popust za javni prijevoz (željeznica, brod) molimo po ispuni prijavnice napomenite tako, emailom. (objavu u županijskoj upravi morate izvaditi sami)
Prijavnica za prijevoz odnosi se za primatelje sufinanciranja troškova prijevoza iz Hrvatske u sklopu inicijative "Iznajmljiači sa srcem".
Informacije o primateljima kojima je dodijeljeno sufinanciranje objavljuju se javno!
Obavezno je učlanjenje u Udrugu (automatski) te u facebook grupu Vozači Velikog Srca te pisanje molbe i dijeljenje objava o traženju sufinanciranja ili prijevoza.
https://www.facebook.com/groups/716074688597411/
Članarina u udruzi je obavezna.


Molimo da prijavnicu ispunite minimalno 30 dana prije planiranog putovanja! Ukoliko je to moguće poželjno je prijavu ispuniti i ranije!
Nabavka i priprema prijevoznih karata ili kartica za gorivo te rezervacija specijanog vozila zahtjevaju određeni vremenski period te molimo da o tome vodite računa.
Ukoliko niste sigurni hoćete li putovati ili ne, molimo da ne ispunjavate prijavnicu! Prijavnica se ispunjava u trenutku kada ste sigurni KADA i GDJE putujete!

U ovaj obrazac unesite tražene podatke.
Molimo Vas za točnost i istinitost.
"Građanska inicijativa stari papir za novi osmijeh" neće ustupiti vaše podatke trećoj strani. Podaci služe u svrhu sufinanciranja troškova putovanja i u druge svrhe se neće koristiti.
"Građanska inicijativa stari papir za novi osmijeh" ne garantira potpuno sufinanciranje troškova prijevoza. Dodjela sredstava vrši se kupnjom voznih karata za javni prijevoz, kupnjom goriva za vlastiti prijevoz, rezervacijom specijalnog vozila ili dodjelom sredstava na račun tražitelja sufinanciranja.

Ispunjavanjem obrasca pristajete na provjere kod nadležnih institucija i tijela, te provjere kod nadležnog centra za socijalnu skrb.
Pravo na sufinanciranje prijevoza ima cijela obitelj ili pratnja ukoliko su svi članovi prijavljeni na istoj adresi.
Prednost dodjele sredstava imati će obitelji s članom ili članovima s težim ili više dijagnoza, a sve u skladu s raspoloživim sredstvima.
Na zahtjev voditelja projekta dostaviti će te tražene dokumente, odnosno dokaze o opravdanosti sufinanciranja.
“GRAĐANSKA INICIJATIVA STARI PAPIR ZA NOVI OSMIJEH“
Avenija Većeslava Holjevca 62, 10000 Zagreb OIB: 04191489016
MBPS: 4535367
ŽIRO RAČUN: HR6524020061100780563 Swift/bic:esbchr22
model 99 pnb 00 šifra uplate CHAR opis uplate donacija, za članarinu „donacija/članarina“
Ispunjavanjem prijavnice sklapate ugovor o pružanju usluge , te se na isti promjenjuju odredbe nadležnog zakona.
"Ugovor sklopljen na daljinu" možete raskinuti ukoliko su podmirene sve obveze nastale korištenjem usluga.
Zahtijev za raskid ugovora dostavlja se u pisanom obliku na adresu sjedišta Udruge, preporučenom poštom.
Korisnici koji koriste usluge u cijelosti ili djelomično, a ne dostave dokaze o obavljenom rehabilitacijskom odmoru, biti će terećeni za povrat sredstava te plaćanje nastalih troškova u potpunom iznosu.
U nastavku pravilnik:

„GRAĐANSKA INICIJATIVA STARI PAPIR ZA NOVI OSMIJEH“ Avenija Većeslava Holjevca 62
OIB: 04191489016 MBPS: 4535367. Žiro račun: HR6524020061100780563
Tel: 0918900073. http:/spzno.weebly.com https://facebook.com/staripapirzanoviosmijeh/
staripapirzanoviosmijeh@gmail.com
U daljnjem tekstu SPZNO
Predsjednik udruge SPZNO donosi slijedeći pravilnik:
Pravilnik o načinu i uvjetima sufinanciranja
troškova prijevoza na rehabilitacijska
putovanja članova udruge
1. Prihvatljivi primatelj sufinanciranja:
a) Redoviti ili potporni članovi, roditelji ili skrbnici djece s posebnim
potrebama, državljani Republike Hrvatske s prebivalištem u Republici
Hrvatskoj , koji su platili minimalni ili veći iznos godišnje članarine.
b) Ostali primatelji prema odluci predsjednika ili radnih tijela udruge.
2. Prihvatljivi načini prijevoza:
a) Vlastiti prijevoz - osobni automobil u vlasništvu korisnika ili dan na korištenje
korisniku.
b) Redoviti Javni prijevoz
c) Prijevoz posebnim vozilom udruge.
3. Prihvatljivo područje prijevoza:
a) Područje Republike Hrvatske.
b) Ostala područja prema odluci predsjednika ili radnih tijela udruge.
4. Način prijave:
a) Ispunjavanjem prijavnice za sufinanciranje troškova prijevoza, ista će na
upit biti korisniku dostavljena elektroničkim putem.
b) usmenim ili pisanim putem u slučaju kada komunikacija nije moguća
elektroničkim putem.
5. Način i iznosi sufinanciranja prijevoza, sukladno raspoloživim sredstvima.
a) Vlastiti prijevoz; IZNOS Do maksimalno 80% prosječnog troška za relaciju
putovanja. Iznos se dodjeljuje na prepaid kartici za gorivo NAKON putovanja
uz obavezno predočenje računa za potrošeno gorivo i cestarine te predočenje
dokaza o obavljenoj rehabilitaciji.
b) Redoviti javni prijevoz; IZNOS Do maksimalno 80% stvarnog troška za
relaciju putovanja, Iznos se dodjeljuje na račun primatelja NAKON putovanja
uz obaveznu predaju putne karte i R1 računa koji glasi na udrugu. (korisnik
sam kupuje karte, podatke za R1 dobiti će na zahtjev) te predočenje dokaza o
obavljenoj rehabilitaciji.
c) Prijevoz posebnim vozilom udruge; IZNOS Do 100% stvarnog troška za
relaciju putovanja, prema odluci predsjednika ili tijela udruge. Iznos se NE
dodjeljuje korisniku.
6. Sudjelovanje korisnika u troškovima za sve vrste prijevoza :
a)Prema odluci predsjednika ili tijela udruge
7. Obaveze korisnika:
a) Korisnici su OBAVEZNI biti članovi udruge i ukoliko je primjenjivo članovi
Facebook grupa udruge.
b) Korisnici su OBAVEZNI plaćati članarinu.
c) Korisnici su OBAVEZNI aktivno promicati rad udruge putem društvenih
mreža. Ukoliko je korisnik član Facebook grupe udruge OBAVEZAN je dijeliti
JAVNO objave s molbama za prikupljanje sredstava za rad udruge.
d) Korisnici su OBAVEZNI SLIJEDITI UPUTE VODITELJA PROJEKTA
e) Korisnici NE smiju bez posebnog odobrenja istupati u javnosti i predstavljati
udrugu i projekte udruge, dužni su na upit treće strane uputiti na voditelja
projekta ili radna tijela udruge. (Dijeljenje objava na društvenim mrežama s
pozivom na pomoć u radu udruge ne smatra se predstavljanjem udruge u
smislu ovog članka)
8.Sve odluke predsjednika ili tijela udruge su konačne. Tumačenje ovog pravilnika
daje predsjednik udruge. U slučaju spora obavezno je „mirenje“.
9. Udruga SPZNO ne preuzima nikakvu odgovornost za događaje i eventualne
troškove na putovanjima koja nisu pod kontrolom udruge.
10. Ovaj pravilnik stupa na snagu prvog srpnja dvije tisuće osamnaeste godine.
(01.07.2018)
U Zagrebu 14.06.2018
Predsjednik udruge SPZNO

Prezime *
Ime *
Datum rođenja *
Unesite datum rođenja. DDMMGGGG
OIB *
Telefon *
Unesite telefonski broj u obliku 3851234567
Adresa *
Ulica, Kućni Broj, Grad, Poštanski Broj
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy