Prov 2 Naturkunskap 1b Namn:


Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan. Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft.
Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, resursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet.
Ditt SAMMANLAGDA svar bedöms enligt betygskalan F (otillräcklig) E(enkel, ca 60%)-D (enkelt/utförligt)- C (utförligt ca 78%)-B(utförligt/nyanserat) A( nyanserat ca 92%).

  Captionless Image

  Hållbar utveckling- stadsmiljö

  Ditt SAMMANLAGDA svar bedöms enligt betygskalan F (otillräcklig) E(enkel)-D (enkelt/utförligt)- C (utförligt)-B(utförligt/nyanserat) A( nyanserat).
  This is a required question

  Captionless Image
  This is a required question

  Captionless Image
  This is a required question