แบบฟอร์มการลงทะเบียนการขอเข้าใช้งานโปรแกรม English Mate บัณฑิตวิทยาลัย มศว
แบบฟอร์มการลงทะเบียนการขอเข้าใช้งานโปรแกรม English Mate บัณฑิตวิทยาลัย มศว
ลงทะเบียนเพื่อจองช่วงเวลาในการเข้าใช้งานห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
โดยนิสิตสามารถใช้งานได้ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น.
*หากนิสิตท่านใดจองแล้ว ไม่เข้าใช้งานในช่วงเวลาที่เลือก โดยไม่แจ้งล่วงหน้า
สงวนสิทธิไม่ให้เข้าใช้งานเป็นเวลา 1 อาทิตย์
หากต้องการติดต่อสอบถาม 02 - 649 - 5000 ต่อ 12431 ( คุณปฐณีย์ )
กรุณาอ่านก่อนลงทะเบียน *
กรุณากรอกข้อมูลต่อไปนี้
ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนการยืนยันลงทะเบียนทุกครั้ง
รหัสประจำตัวนิสิต (ex.60199100000) *
Your answer
ชื่อ (ไม่ใส่คำนำหน้า) *
Your answer
นามสกุล *
Your answer
E-mail ที่สามารถติดต่อได้ *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ *
Your answer
คณะที่ศึกษา *
สาขาวิชา *
Your answer
เลือกวัน - เวลา ที่ต้องการเข้าใช้งาน
*หากนิสิตท่านใดจองแล้ว ไม่เข้าใช้งานในช่วงเวลาที่เลือก โดยไม่แจ้งล่วงหน้า สงวนสิทธิไม่ให้เข้าใช้งานเป็นเวลา 1 อาทิตย์
วัน - เวลาที่ต้องการเข้าใช้งาน *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Srinakharinwirot University. Report Abuse