Izdevuma "Baptistu Vēstnesis" abonēšanas pieteikums

Lai izmantotu izdevību saņemt "Baptistu Vēstnesi" savā dzīvesvietā, nepieciešams aizpildīt pieteikumu un veikt apmaksu! Turpmāk līdz gada beigām saņemsiet izdevumu izvēlētajā piegādes adresē.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Apmaksa

  Mēs piedāvājam Jums divus apmaksas veidus: SKAIDRĀ NAUDĀ (maksājums LBDS kancelejā, Lāčplēša ielā 37) vai ar NAUDAS PĀRSKAITĪJUMU uz kādu no LBDS bankas kontiem. Rekvizīti: SEB banka LV03UNLA0002000701314 vai Swedbanka LV11HABA0551025781934, Reliģiska organizācija "Latvijas Baptistu draudžu savienība", Reģistrācijas Nr. 90000085765. Maksājuma mērķis: ‘’Abonēšanas iemaksa izdevumam Baptistu Vēstnesis par ...’’. Apmaksājamā summa ir 13.64 EUR uz gadu.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question