แบบสำรวจการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล(ด้านนักเรียนและผู้ปกครอง) โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
โปรดกรอกข้อมูลตามความเป็นจริงของท่านเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในปีการศึกษา 2563 ในการรองรับสถานการณ์ COVID-19 ขอขอบพระคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้
ด้านการเตรียมความพร้อม
ด้านนักเรียน และผู้ปกครอง
ชื่อ-สกุล *
(นักเรียน)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ *
เลือกระดับชั้นที่นักเรียนเรียนในปีการศึกษา2563
มีอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ที่ใช้ในการเรียนการสอนทางไกล *
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ(PC)
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก(Notebook)
แท็บเล็ต(Tablet)
สมาร์ทโฟน(Smart Phone)
สมาร์ททีวี(Smart TV)
ความพร้อมด้านอุปกรณ์ (อื่นๆ) ของนักเรียนและผู้ปกครอง
ความต้องการช่วยเหลือจากโรงเรียน (ด้านอุปกรณ์)
นักเรียนสามารถเข้าเรียนการศึกษาทางไกล ผ่านช่องทางใด(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
ความเร็วสัญญาณอินเทอร์เน็ตในการเรียนการสอนทางไกลมีประสิทธิภาพระดับใด *
ผู้ปกครองมีเวลา และความพร้อมในการช่วยเหลือ สนับสนุนการเรียนการสอนทางไกล หรือไม่ *
ขอเสนอแนะของผู้ปกครองนักเรียน
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25. Report Abuse