แบบประเมินความพอใจของผู้รับบริการ โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ สพม.13
แบบฟอร์มสำหรับประเมินความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการต่าง ๆ ภายในโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ อ.เขาพนม จ.กระบี่ สพม.13
ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ *
กลุ่มงาน/หน่วยงานที่รับบริการ (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
การทักทานต้อนรับ *
(ให้ระดับคะแนนจากน้อยสุด 1 ไป 5)
น้อย
มาก
การแต่งกาย *
(ให้ระดับคะแนนจากน้อยสุด 1 ไป 5)
น้อย
มาก
กิริยามารยาท *
(ให้ระดับคะแนนจากน้อยสุด 1 ไป 5)
น้อย
มาก
ความพร้อมในการให้บริการ *
(ให้ระดับคะแนนจากน้อยสุด 1 ไป 5)
น้อย
มาก
ความรวดเร็วในการให้บริการ *
(ให้ระดับคะแนนจากน้อยสุด 1 ไป 5)
น้อย
มาก
การแจ้งข้อมูลความก้าวหน้าของงาน *
(ให้ระดับคะแนนจากน้อยสุด 1 ไป 5)
น้อย
มาก
ความถูกต้อง ครบถ้วน ของงานให้บริการ *
(ให้ระดับคะแนนจากน้อยสุด 1 ไป 5)
น้อย
มาก
การให้คำแนะนำปรึกษา *
(ให้ระดับคะแนนจากน้อยสุด 1 ไป 5)
น้อย
มาก
สภาพแวดล้อมของสถานที่ให้บริการ *
(ให้ระดับคะแนนจากน้อยสุด 1 ไป 5)
น้อย
มาก
ความยืดหยุ่นในการให้บริการ *
(ให้ระดับคะแนนจากน้อยสุด 1 ไป 5)
น้อย
มาก
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์. Report Abuse