Přihlašování na dětskou minikonferenci UNIT 2020
Email address *
Jméno dítěte *
Your answer
Datum narození dítěte *
MM
/
DD
/
YYYY
Rodiče:
kontakty na rodiče
Jméno *
Your answer
Telefonní číslo *
Your answer
Jméno
Your answer
Telefonní číslo
Your answer
Email na rodiče *
Your answer
Odcházení dítěte z prostorů konání konference před jejím ukončením bez doprovodu *
Odchod dítěte po ukončení konference *
Mé dítě smí vyzvednout:
Your answer
Poznámky
co bychom měli o vašem dítěti vědět (alergie, apod.)
Your answer
Rodiče souhlasí s účastí dítěte na konferenci UNIT a zavazují se uhradit stanovený účastnický poplatek. Program konference a další informace naleznete na http://unitos.cz

Rodiče se zavazují, že účastník bude respektovat nastavená pravidla a podmínky akce. Rodiče souhlasí se shromažďováním osobních údajů pro účely spolku dle zákona Zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních dat a se zveřejněním fotografií, videozáznamů z konference pro účely propagace činnosti spolku UNIT.

Rodiče berou na vědomí, že odpovídají za škody úmyslně způsobené dítětem v době konference a uhradí náklady na opravu, popř.pořízení nového zařízení. Pokud se kázeňské přestupky (o nichž byli rodiče informování telefonicky ) znovu opakují, je dítě vyloučeno a již uhrazený účastnický poplatek se nevrací.

Prohlašuji, že dítě je v současné době plně zdravotně způsobilé k účasti na akci, nejeví známky akutního onemocnění (např. horečky a průjmy), a není mi známo, že by ve 14 kalendářních dnech před odjezdem na akci, přišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy. Dítěti není nařízeno karanténní opatření.

Při registraci na konferenci bude tento formulář vytisknutý k podepsání zákonným zástupcem.
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Spolek UNIT. Report Abuse