Koliko vemo o tujcih v Sloveniji
Ker se pripravljamo na 5. oktober, svetovni dan učiteljev, bosta naša učenca David in Jurij prevzela ta dan vlogo učitelja matematike. Izbrala sta temo Tujci v Sloveniji. Zanima ju kaj veste o tujcih v Sloveniji. Podatke bosta statistično obdelala in jih predstavila učencem pri matematiki. Učence bosta tudi naučila, kako se izdeluje e-anketni vprašalnik in kako jih s pomočjo programov obdelamo v grafe in kakšno vlogo pri tem ima matematika. Morda nam bo ravno matematično znanje omogočilo razumeti podatke, ki jih nam dnevno posredujejo javna občila, mi pa jih bomo strnili in interpretirali. Tudi vi nam lahko z vašimi odgovori pri tem pomagate.
Koliko tujcev je v naši državi?
Koliko državljanov ima Slovenija danes?
Zakaj se tujci v večini priseljujejo v našo državo?
Katerih tujih državljanov je v Sloveniji glede na državljanstvo za leto 2015 največ?
Iz katerih držav je pri nas največ tujcev?
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Additional Terms