EKO-ALARM SIEMIANOWICE
Witamy w formularzu zgłoszeniowym: EKO-ALARM Siemianowice.

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych)
informujemy, że:

• Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, przy ul. Jana Pawła II 10,
• Inspektor Ochrony Danych Osobowych ma swoją siedzibę w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie przy ul. Jana Pawła II 10, e-mail: iod@um.siemianowice.pl, tel. 32 760 52 82,
• Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi wynikających z ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w zakresie: adresu e- mail w celu przekazania zgłoszenia za pomocą formularza,
• Pana/Pani dane osobowe będą udostępniane w razie konieczności Straży Miejskiej w Siemianowicach Śląskich, Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich, Komendzie Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich.
• Osoba, której dane będą przetwarzane, ma prawo żądania:
- dostępu do treści swoich danych,
- ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
- wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania,
• Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane,
• Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez okres czasu wskazany w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych tj. przez 2 lata.
• Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani, narusza przepisy RODO.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy