Formularz zgłoszeniowy
III EDYCJA KONKURSU „ZALOGOWANI”W RAMACH PROGRAMU „ZOSTAŃCIE Z NAMI – MIASTO I POWIAT ŚWIDNICA”
Imię ucznia *
Your answer
Nazwisko ucznia *
Your answer
Telefon kontaktowy *
Your answer
Aktywny adres e-mail do całorocznego kontaktu podczas konkursu *
Your answer
Szkoła *
Klasa *
OŚWIADCZENIE i WYRAŻENIE ZGODY UCZESTNIKA KONKURSU *
Required
Miejscowość, data zgłoszenia
Your answer
Podpis Uczestnika (po wydrukowaniu formularza)
Your answer
Poniższą część formularza przeznaczona jest dla Opiekuna prawnego Uczestnika
Imię i nazwisko Opiekuna prawnego Uczestnika *
Your answer
Telefon kontaktowy Opiekuna prawnego uczestnika *
Your answer
OŚWIADCZENIE i WYRAŻENIE ZGODY OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA *
Required
Miejscowość, data zgłoszenia
Your answer
Podpis Opiekuna prawnego Uczestnika (po wydrukowaniu formularza)
Your answer
Teraz wydrukuj Formularz (klikając klawisze Ctrl+P)
*
Kliknij "Prześlij", a następnie uzupełniony, WYDRUKOWANY i PODPISANY przez Uczestnika i Opiekuna prawnego, przekaż nauczycielowi - Opiekunowi konkursu lub do pok. 202 w Urzędzie Miejskim w Świdnicy.
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL):
1. Administrator danych osobowych: Prezydent Miasta Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49,
58 – 100 Świdnica.
2. Inspektor ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Świdnica (UM Krzysztof Olejniczak. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych, tel.74/856 28 23, adres e-mail: iod@um.swidnica.pl)
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu organizowanego przez Gminę Miasto Świdnicę na podstawie Uchwały nr XXII/239/19 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia programu „Zostańcie z nami – Miasto i Powiat Świdnica”.
4. Odbiorcą danych osobowych będą:
• organizator Konkursu,
• osoby/podmioty związane z prowadzeniem i koordynowaniem działań w ramach Konkursu.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trzech lat od terminu zakończenia Konkursu wskazanego w regulaminie, a następnie klasyfikowane i przechowywane zgodnie z Rzeczowym Wykazem Akt.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, przenoszenia, cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Ma Pani / Pan prawo do:
• dostępu do treści swoich danych;
• żądania sprostowania lub usunięcia swoich danych;
• żądania ograniczenia przetwarzania;
• przeniesienia swoich danych;
• wniesienia sprzeciwu;
• cofnięcia zgody na przetwarzanie, jeśli dokonuje się ono na podstawie dobrowolnej zgody (nie wpływa to wszakże na legalność przetwarzania danych między udzieleniem zgody a jej cofnięciem).
8. Ma Pani / Pan prawo do wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani / Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani/ Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service